Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Globalne porozumienie ws. emisji lotnictwa. Plan zerowy netto do 2050 roku 

Globalne porozumienie ws. emisji lotnictwa. Plan zerowy netto do 2050 roku 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ogłosiła globalny plan ograniczenia emisji gazów cieplarnianych transportu lotniczego. Członkowie uzgodnili, że termin, do którego lotnictwo ma osiągnąć plan zerowy netto to rok 2050. Jak chcą to zrobić?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Przemysł lotniczy akceptuje plan zerowy netto do 2050 roku 

Niedawno w Montrealu odbyło się spotkanie jednostki ONZ zajmującej się regulacją przemysłu lotniczego. W trakcie posiedzenia Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zgodziła się na wprowadzenie długoterminowego planu ograniczania śladu węglowego, który ma doprowadzić do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Plan został zaakceptowany przez 193 kraje. 

Przyjęcie przez państwa członkowskie długoterminowego planu w zakresie dekarbonizowania transportu lotniczego, zgodnie z podobnymi zobowiązaniami ze strony grup branżowych, przyczyni się w istotny sposób do zielonych innowacji i tempa wdrażania, które muszą zostać przyspieszone w nadchodzących dziesięcioleciach, aby ostatecznie osiągnąć możliwość lotu z napędem zeroemisyjnym podkreślił przewodniczący Rady ICAO Salvatore Sciacchitano.

Jednak zerowe emisje netto wcale nie oznaczają, że ślad węglowy lotnictwa spadnie do zera. Na spotkaniu uzgodniono dwie drogi do osiągnięcia celu – ograniczenie spalania nafty i inwestowanie w alternatywne paliwa, a także opracowanie systemu kompensacji dwutlenku węgla. 

Jak branża lotnicza będzie rekompensować swoje emisje? 

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ustaliła, że system kompensacji i redukcji CO2 ma odbywać się w ramach systemu CORSIA. To pierwszy globalny środek rynkowy, który ma na celu ograniczenie emisji lotnictwa międzynarodowego. W ramach programu, wszystkie emisje niemożliwe do zredukowania będą rekompensowane poprzez inwestycje w ulepszenia technologiczne, operacyjne oraz w zrównoważone paliwa lotnicze. 

Od 2024 roku dla linii lotniczych wyznaczony zostanie limit emisji gazów cieplarnianych. Ślad węglowy powyżej tych wartości będzie musiał zostać zrekompensowany. Ustalono, że oficjalnym progiem będzie 85% emisji z 2019 roku. 

Pomimo ambitnych planów, ICAO pozostawia branży lotniczej dowolność w zakresie dołączenia do planu w dwóch pierwszych etapach pilotażowych, które mają trwać do 2027 roku. 

Jak samoloty wpływają na klimat? 

Lotnictwo komercyjne jest jednym z kluczowych emitentów wśród środków transportu, który stanowi około ⅕ globalnych emisji. Według danych z 2018 roku podróże samolotami stanowią 11,6% śladu węglowego transportu, czyli około 2,5% wszystkich emisji. Jednak naukowcy wskazują, że wpływ lotnictwa na ocieplenie klimatu może być znacznie większy. 

GFVv2vIJV8BP78lbc2OxWZAKn6wr33g40pZb7oZfGGA2enEZvLuwIlRZ7xTgYoriDotXr3X1i9 e5Vd8Pv9QFEJt4kjsNAzqYidDjmRu9brlJHmmDyPK8ratRHrcQ4DiDrYwDYmTzeW5lyVmmwjgdm30vrSS96YTsK89Q0hVMdXFkS7OwMa2OgoZ4Q
Globalne emisje dwutlenku węgla z lotnictwa. Źródło: ourworldindata.org/naukaoklimacie.pl

Samoloty komercyjne w większości napędzane są paliwami pochodzącymi z ropy naftowej. Wykorzystanie ich wiążę się z bezpośrednimi emisjami dwutlenku węgla, czyli głównego gazu cieplarnianego, który skumulowany jest w atmosferze i prowadzi do ocieplenia klimatu. Rocznie branża lotnicza przyczynia się do około 1 mld ton wyemitowanego CO2. 

Oprócz dwutlenku węgla, lotnictwo emituję także inne gazy cieplarniane i zanieczyszczenia jak tlenki azotu, para wodna, dwutlenki siarki oraz sadza. Co więcej, loty samolotem tworzą tzw. smugi kondensacyjne, które zatrzymują emitowane z powierzchni Ziemi długofalowe promienie podczerwone, odpowiedzialne za ocieplenie globu. Według najnowszych badań, mogą one mieć znacznie większy wpływ na klimat niż bezpośrednio uwalniane gazy cieplarniane. 

Przewiduje się, że do połowy tego stulecia, czyli terminu osiągnięcia zerowej emisji netto według ICAO, lotnictwo będzie odpowiadało za wzrost temperatury Ziemi o ok. 0,1°C, z czego ponad połowa przypadnie na trzy najbliższe dekady.

Czym zastąpić ropę naftową?

Kluczowym rozwiązaniem dla ograniczenia emisji lotnictwa jest zamiana substancji pochodnych od ropy naftowej na alternatywne rodzaje paliw napędowych. Jedną z opcji jest rozwój samolotów wodorowych. 

Chociaż samoloty wodorowe są wolne od emisji CO2, uwalniają inne gazy cieplarniane – m.in. tlenki azotu NO oraz NO2. Dodanie czystego amoniaku na odpowiednim etapie procesu może zmniejszyć emisje NOx, zamieniając przynajmniej część podtlenków azotu w azot i wodę. Spalaniu ulegnie wodór, a nie amoniak

Amoniak (NH3) jest wytwarzany przez łączenie wodoru z azotem z powietrza. Konwencjonalna metoda otrzymywania amoniaku Habera-Boscha jest energochłonnym procesem. Dlatego coraz więcej inżynierów testuje “zielone” metody produkcji amoniaku, które mogą rozwiązać problem magazynowania i transportu energii wodorowej. 

Źródła: icao.int, bbc.com, ourworldindata.org, sciencedirect.com, naukaoklimacie.pl

Fot. główna: Canva 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.