Gorlice. Wywóz nielegalnie składowanych odpadów kosztuje miasto prawie 50 mln zł

Gorlice. Wywóz nielegalnie składowanych odpadów kosztuje miasto prawie 50 mln zł

Władze Gorlic zawarły umowę z przedsiębiorstwem, które zajmie się wywozem i utylizacją szkodliwych odpadów z terenu byłej rafinerii w tym mieście. Odpowiedzialni za nielegalne składowanie tam chemikaliów odpowiedzą za to przed sądem.

Wywóz i utylizacja odpadów

Gorlickie władze podpisały umowę z konsorcjum firm Mo-Bruk i Sarpi. Koszt wywozu i utylizacji odpadów wyniesie 48,9 mln zł.

Ponad 40,2 mln z tej kwoty pokryją dotacje udzielone miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 8,7 mln zł sfinansuje pożyczka pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Prace mają zakończyć się w ostatnich miesiącach 2021 roku. 

Doszło do przestępstwa

W czerwcu 2020 roku do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił pozew przeciwko ośmiu osobom, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie byłej rafinerii nafty w Glimar Gorlicach. 

Te działania potwierdziło śledztwo. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na spółkę odpowiedzialną za te działania administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie pół miliona złotych oraz wydał decyzję wstrzymującą jej funkcjonowanie. 

Regularna praktyka

Jak wynika z ustaleń śledczych, członkowie grupy regularnie przyjmowali od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne pod pozorem przekazania ich podmiotom pełniącym funkcję tzw. “słupów”. 

Dodatkowo przewozili oni odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z dokumentów. Kolejno składowali je na terenie byłej rafinerii w Gorlicach. Oskarżeni prowadzili nielegalną działalność mimo świadomości zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Korzyści majątkowe, które osiągnęli to ok. 2,8 mln zł. Grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat. 

Źródło: portalkomunalny.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.