Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołączyła do programu „Stop Smog”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołączyła do programu „Stop Smog”

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dołączyła do programu „Stop Smog”

26 października Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, podpisała porozumienie dot. programu „Stop Smog”. W ramach programu w 143 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zostanie poprawiona efektywność energetyczna, a także zostaną wymienione 199 nieefektywne źródła ciepła, czyli tzw. „kopciuchy”.

Reklama

Stop Smog

W czasie gdy rząd zawiesza normy jakości powietrza, a do sprzedaży zostaje dopuszczony trujący węgiel brunatny, cieszy informacja, że niektóre gminy podejmą jednak walkę ze smogiem. 

Porozumienie zostało podpisane w imieniu 11 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Katowice, Mysłowice, Sośnicowice, Tychy i Zabrze. Całkowita kwota zrealizowanych przedsięwzięć wynosi ponad 11 mln (11 129 656,35 zł). NFOŚiGW przekaże kwotę 7 785 989,48 zł, czyli do 70 % całkowitych kosztów realizacji porozumienia. 

– Cieszę się, że NFOŚiGW wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią pomoże kolejnym samorządom w walce ze smogiem. Nasz rząd dokłada wszelkich starań, aby wspierać wszystkie działania służące poprawie jakości powietrzapowiedziała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Szefowa resortu zaznaczyła, że to samorządy są kluczowe w realizacji programu, ponieważ najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności. Podczas realizacji projektu „Stop Smog” Metropolia będzie odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. 

Czystsze powietrze w Metropolii

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udzieli gminom pomocy finansowej na poziomie 15% wartości porozumienia. Zadaniem gmin będzie nabór i weryfikacja wniosków mieszkańców oraz promocja działań mających na celu czyste powietrze i wymianę źródeł ciepła. Samorządy lokalne będą także kontrolować utrzymanie trwałości projektu po zakończeniu prac budowlanych.

– Bardzo ważne jest to, że kolejne gminy dołączają do programu „Stop Smog”, niezwykle istotnej inicjatywy uzupełniającej ofertę programu „Czyste Powietrze” – powiedział Paweł Mirowski, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mirowski przekonywał, że nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która przekłada się na zdrowie mieszkańców. 

– Zrealizowane inwestycje swoim zakresem obejmują także poprawę efektywności energetycznej budynków. Dzięki temu zmniejszą popyt na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i doprowadzą do wygenerowania realnych oszczędności w budżetach domowych rodzin, które skorzystają z dofinansowania. 

Cieszę się, że nie tylko aglomeracje, ale również gminy korzystają z naszych dofinansowań, czego dowodem jest dzisiejsze podpisane porozumienie. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska – dodaje wiceprezes Mirowskidodaje Mirowski. 

Program w Metropolii ma zakończyć się w październiku 2025 roku. Chociaż gminy podejmują działania na rzecz ochrony powietrza, obecny kryzys energetyczny cofa nas o lata i niweczy działania podejmowane przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Przykładem może być małopolska uchwała antysmogowa, która niedawno została wydłużona o dwa sezony grzewcze. Mieszkańcy województwa będą mogli ogrzewać domy za pomocą kotłów bezklasowych do maja 2024 roku.

Jak wygląda ochrona jakości powietrza w Polsce i co Polacy uważają o podjętych do tej pory działaniach?

Polacy chcą mieć czyste powietrze

Niemal co piąty Polak twierdzi, że jakość powietrza jest jednym z trzech najważniejszych problemów naszego kraju – wynika z badania przeprowadzonego dla Clean Air Fund.

Galopujące ceny prądu sprawiają, że znów głośno mówi się o energetyce konwencjonalnej i spalaniu węgla, co przekłada się na jakość powietrza. W skali kraju, jako największe źródło zanieczyszczenia powietrza wskazywane jest ogrzewanie domów (46%), a następnie ruch samochodowy (22%). O ile dla mieszkańców małych miast zdecydowanie głównym problemem są kopciuchy, to już mieszkańcy największych miast (ponad 500 tys. mieszkańców) wyraźnie częściej wskazują na samochody.

W którym miejscu kraju Polacy mogą cieszyć się najlepszym powietrzem? Okazuje się, że jest to Pomorze.

źródło: NFOŚiGW, zdj. główne: Flickr/ Kris Duda

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.