1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Zmiany w gospodarce odpadami

smieci

Zmiany w gospodarce odpadami

Gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy) to nic innego, jak przedłużanie życia surowców. Różne rodzaje cyklicznie prowadzonych działań mają zmniejszyć ilość odpadów, wykorzystując zaawansowane technologie i odpowiedni schemat. Dzisiaj, z okazji Green Friday, omówimy, dlaczego to ważne i przyszłościowe rozwiązanie, oraz jak radzą sobie z tym niektóre firmy.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Jak podaje WWF, w 2018 roku na świecie wyprodukowano 360 milionów ton plastiku. Większość z nich trafia do środowiska, zamiast uczestniczyć w procesie recyklingu.  Pomiędzy 1970 a 2017 rokiem, roczne światowe wydobycie surowców, także do wytworzenia plastiku, potroiło się. WWF alarmuje: w ostatnich miesiącach ilość śmieci znacznie się zwiększyła i zanieczyszcza Ziemię. Jest na to rada.

Zasady GOZ w Polsce

Na stronie Komisji Europejskiej znajdziemy szereg zasad dotyczących poszczególnych surowców i ich recyklingu. W Polsce przyjęto Mapę Drogową GOZ, która jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Znajdziemy w niej kilka rozdziałów, dotyczących GOZ:

Rozdział I „Zrównoważona produkcja przemysłowa” ma zwrócić uwagę na istotną rolę przemysłu w polskiej gospodarce oraz na nowe możliwości jego rozwoju. Rozdział II „Zrównoważona konsumpcja” pokazuje, jak duży potencjał istnieje na tym – dotychczas często pomijanym – etapie cyklu życia. Rozdział III „Biogospodarka” dotyczy gospodarowania surowcami odnawialnymi, które w polskich realiach mają duży potencjał. Rozdział IV „Nowe modele biznesowe” wskazuje możliwości przeorganizowania sposobów funkcjonowania różnych uczestników rynku w oparciu o ideę GOZ. Rozdział V dotyczy wdrażania i monitorowania GOZ.

Cały system GOZ opiera się na kilku zasadach

Zasady GOZ dotyczą kilku kwestii, jakimi jest zrównoważony i ekologiczny łańcuch dostaw, odpowiedzialna konsumpcja, czy przedłużanie życia produktów i okresu ich używania. Jak mówi Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, wprowadzanie praktyk GOZ to szansa dla rozwoju idei ekologii w przemyśle, która może zrzeszyć ze sobą lokalnych partnerów i chronić planetę.

  • postępowym i przyszłościowym myśleniu,
  • zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań,
  • zarządzaniu w całym cyklu,
  • szerokiej współpracy pomiędzy konsumentami i producentami,
  • określeniu i zoptymalizowaniu wartości,
  • przejrzystości i pomysłowości.

Godzina o GOZie

Dzisiaj, jak się zdaje nieprzypadkowo w dzień Black Friday, odbył się webinar Steny Recykling, która od wielu lat inwestuje w rozwiązania propagujące rozsądne gospodarowanie surowcami. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak umieścić GOZ w strategii swojej firmy  – produkującej duże ilości rozmaitych surowców, od plastiku, przez elektronikę, po odpady budowlane i chemiczne. Goście stwierdzili zgodnie: wdrożenie zasad GOZ jest bardziej niż konieczne, z uwagi na względy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe, a w rezultacie klimatyczne. Gośćmi panelu byli między innymi Piotr Bruździak ze Steny Recykling, Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting i Grzegorz Ryński z Orange Polska.

Kable i elektronika

Przedstawiciel Orange Polska mówił o redukcji śladu środowiskowego w firmie poprzez wprowadzenie ekologicznych opakowań, ograniczanie plastiku, optymalizację transportu, oraz o procesie odnowy. Pod tą nazwą kryje się recykling urządzeń elektrycznych, takich jak kable, czy modemy, które mogą dostać ponowne życie. Problem elektrośmieci występuje zarówno w Polsce, jak i na świecie 

Piotr Bruździak wspominał z kolei o konkursie, jaki organizuje kolejny raz firma. Stena w lutym 2021 roku, wyłoni liderów i inicjatorów akcji związanych z GOZ. Nagrody, jakie przewidziała Stena dla przedsiębiorstw, to promocja firmy, certyfikat lidera oraz jedna z usług Steny Recykling. Dla studentów przewidziano nagrodę 10 000 złotych i inne. Idea zrównoważonego rozwoju towarzyszy nam co dzień – mówił Piotr Bruździak.

Zamykanie obiegu, czy kwestie środowiskowe dotyczą nie tylko gałęzi przemysłu, ale i całego społeczeństwa. W badaniu Steny Recykling 65% badanych stwierdziło, że chce używać przedmiotów pochodzących z recyklingu.

Rozwiązania

– Musimy robić więcej i recyklingować surowce. Jednym ze sposobów jest Circulytics – to bezpłatne narzędzie pomaga szeroko spojrzeć na GOZ z perspektywy biznesu. Z kolei w Ameryce szczególnie sprawdza się narzędzie LOOP – powiedziała podczas webinaru Małgorzata Greszta. 

LOOP jest rozwiązaniem, zrzeszającym wielkie marki i polega na dostarczaniu, a później odbieraniu opakowań od konsumentów i recyklingu. Praktycznych rozwiązań jest dużo więcej: można zastosować recykling folii LDPE, wykorzystać większość zużytych surowców do produkcji nowych produktów, czy wprowadzić system kaucji opakowań w miejscach, w których zasada ta jeszcze nie obowiązuje.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.