Instalacje dla zwierząt na warszawskich jeziorach

Warszawski Zarząd Zieleni miasta Warszawy zbudował “wędrujące wyspy” na jednym ze stołecznych akwenów. Mają one pomóc w ochronie płazów i ptaków. Prace wykonano na dwóch zbiornikach wodnych.

Projekt z funduszami unijnymi 

ZZ w Warszawie zrealizował projekt „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy”. Jego całkowita wartość wyniosła ponad 6,88 mln złotych. W ramach funduszy unijnych przekazano ponad 5,854 mln zł dofinansowania. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Celem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności przy zbiornikach i ciekach wodnych, a także powiększenie powierzchni lęgowej i poprawa stanu ochrony siedlisk zanikających gatunków. Aby to osiągnąć, przewidziano:

  • budowę platform lęgowych i spoczynkowych,
  • renaturyzację zbiorników i cieków wodnych,
  • usuwanie obcych gatunków inwazyjnych,
  • budowę zastawek zatrzymujących wodę.

Prace na Jeziorze Powsinkowskim

Na Jeziorze Powsinkowskim, przy pałacu w Wilanowie, umieszczono 20 platform lęgowych. Pojawiły się one tam przede wszystkim ze względu na rybitwę czarną. Szacuje się, że liczebność tych ptaków wynosi 2000 – 3000 par lęgowych. Niestety, od 2000 roku zaobserwowano spadek populacji tego gatunku aż o połowę. 

Razem z Jeziorem Wilanowskim, Powsinkowskie to jedyne miejsca w Warszawie i okolicy, gdzie rybitwy mogą gniazdować. ZZW zaobserwował, że z platform korzystają również śmieszki i perkozy. 

Pływające wyspy na Kanale Piaseczyńskim

Z kolei po tafli Kanału Piaseczyńskiego na Ujazdowie unoszą się pływające wyspy. Instalacje mają być schronieniem dla ptaków i płazów, a także przyczynić się do oczyszczania wody i polepszania warunków bytowania ryb.

W czerwcu pojawiła się tam także specjalna całoroczna wyspa dla ptaków żyjących nad Wisłą –  nurogęsi, łysków, brodźców piskliwych i innych.

Źródło: zzw.waw.pl