Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak będzie wyglądał rachunek za prąd w drugiej połowie 2024 roku? [WYLICZENIA]

Jak będzie wyglądał rachunek za prąd w drugiej połowie 2024 roku? [WYLICZENIA]

1 lipca 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie cen energii elektrycznej. Stawki za prąd pozostaną zamrożone, choć na innym niż dotychczas poziomie. Odmrożeniu ulegną natomiast inne składowe rachunku. Jak wyliczyć, o ile końcowo wzrośnie rachunek za prąd?

Reklama

Zmiana maksymalnej ceny prądu

Do końca czerwca 2024 roku obowiązywała ustanowiona przez rząd cena maksymalna za energię elektryczną na poziomie 412 złotych za megawatogodzinę, do określonych limitów zużycia. Choć mechanizm mrożenia cen prądu pozostanie i będzie obowiązywał w naszym kraju aż do 31 grudnia 2024 roku, to za sprawą przyjętej 23 maja ustawy o bonie energetycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 859) zmieni się jego górna stawka. 

Ustawa reguluje cenę maksymalną w wysokości 500 złotych za jedną wykorzystaną megawatogodzinę – bez względu na poziom zużycia energii. To istotna zmiana.

Zawieszenie opłaty mocowej

Stałym elementem rachunku za energię elektryczną jest także opłata mocowa. Jej wysokość jest uzależniona od wielkości rocznego zużycia energii elektrycznej przez danego odbiorcę i waha się pomiędzy 2,66 a 14,90 złotych. 

Od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiła dokładnie 0 złotych, co warto uwzględnić w trakcie obliczeń i prognozowania wysokości przyszłego rachunku.

Ile zapłacimy za prąd?

Takie wyliczenia wykonał Urząd Regulacji Energetyki. Wynika z nich, że gospodarstwo domowe, które rocznie zużywa 2 MWh, zapłaci około 27,5 zł netto więcej za miesiąc.

Zanim jednak przejdziemy do opisania sposobu liczenia, warto wspomnieć, że zmianie ulegnie jeszcze jeden, ważny czynnik. 

Na wysokość rachunku za energię elektryczną składają się: koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji. Stawka tego drugiego dotychczas pozostawała zamrożona na poziomie 289 zł/MWh. Od 1 lipca czeka nas jednak zmiana. URE kończy z mrożeniem cen i zapowiada, że koszt transportu energii wzrośnie do 430 złotych za megawatogodzinę. Na rachunku stawka ta będzie pomniejszona o wysokość opłaty mocowej. 

– Od 1 lipca 2024 roku wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen sprzedaży energii dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co przekłada się na mniejszą długoterminową zmienność cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym, a to z kolei pozytywnie wpływa na kształtowanie cen za energię elektryczną. (…) Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za energię elektryczną i gaz – powiedział Rafał Gawin, Prezes URE.

soze Infografika blog 20

Wyliczenia Urzędu Regulacji Energetyki

W obliczeniach URE zestawiło ze sobą wysokości rachunków z pierwszej i drugiej połowy bieżącego roku. Wzięto pod uwagę koszty sprzedaży energii, które do lipca wynosiły maksymalnie 412 zł/MWh, a od lipca 500 zł/MWh oraz opłatę maksymalną za dystrybucję, która z 289 zł/MWh wzrosła od lipca do 430 zł/MWh. 

Odpowiednie wartości odjęto od siebie, przez co powstała różnica w wysokości ceny za dystrybucję oraz ceny za sprzedaż energii za 1MWh. Następnie obie liczby podzielono na sześć (czyli liczbę miesięcy jaka pozostała do końca 2024 roku) i dodano do siebie. Potem odjęto od niej wysokość opłaty mocowej. Tę oszacowano na 10,64 złotych za miesiąc – tyle zapłaciłoby bowiem gospodarstwo domowe zużywające do 2,8 MWh. Z tak przeprowadzonych obliczeń uzyskano wartość 27,46 zł netto za miesiąc (33,8 zł/miesiąc brutto) – wartość podwyżki rachunku. 

Równocześnie URE zaznacza, że ok. 90% odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych korzysta z grupy taryfowej G11, w której średnie roczne zużycie wynosi 1,8 MWh. Dla takich domów miesięczny wzrost rachunku nie powinien przekroczyć 30 zł brutto.

Taryfa G11 charakteryzuje się stałą stawką za energię elektryczną. Jej cena nie zależy od godziny, pory dnia, ani tygodnia. Więcej na jej temat dowiesz się z artykułu poniżej:

Wsparcie dla gospodarstw domowych

Warto pamiętać, że rząd w nowo przyjętej ustawie wprowadził mechanizm wsparcia dla najuboższych gospodarstw domowych. Przybrało ono formę jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. bonu energetycznego. Szacuje się, że będzie ono przysługiwało ok. 3,5 milionom takich gospodarstw.

Wysokość świadczenia jest uzależniona od progów dochodowych oraz liczby członków gospodarstwa domowego. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w artykule: Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym. Kto otrzyma wsparcie?

Źródło: ure.gov.pl

Fot.: bing.com, pixabay/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.