Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Ruszył nabór na dofinansowanie projektów. W puli środków 900 mln

Ruszył nabór na dofinansowanie projektów. W puli środków 900 mln

1 lipca ruszyły nabory w programie FENX.01.01 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Instytucje mogą zgłaszać wnioski między innymi o dofinansowanie termomodernizacji lub budowy instalacji odnawialnych źródeł energii.

Reklama

NFOŚiGW uruchamia nabór 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowy nabór na dofinansowanie projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Inicjatywa ta obejmuje również instalację odnawialnych źródeł energii (OZE).

Nabór ten stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania energii w Polsce. Poprzez wsparcie finansowe dla różnorodnych projektów, NFOŚiGW przyczynia się do ochrony środowiska i promowania kluczowych rozwiązań energetycznych.

Zakres wsparcia

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 września 2024 roku, z kolei wszystkie prace muszą zostać zakończone do końca 2029 roku.

Dotacje będą przyznawane na szeroki zakres inwestycji, między innymi na:

  • ocieplenie budynków;
  • wykorzystanie technologii odzysku ciepła;
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii;
  • wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne;
  • modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Dodatkowo Fundusz przewiduje wsparcie dla elementów, które nie wynikają bezpośrednio z audytów energetycznych, ale realizują cele unijnej strategii Fali Renowacji i Europejskiego Zielonego Ładu. Obejmuje to m.in. rozwiązania przyczyniające się do zwiększenia powierzchni zielonych oraz rozwój elektromobilności, poprzez na przykład budowę punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

– Możliwy będzie też montaż urządzeń do magazynowania energii oraz infrastruktury związanej z dostępnością, w tym podjazdów dla osób niepełnosprawnych – czytamy na stronie NFOŚiGW –  W projekcie możliwe jest także sfinansowanie wydatków na podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W przypadku budynków zabytkowych o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • państwowe jednostki budżetowe;
  • szkoły wyższe;
  • administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne, w tym szpitale i przychodnie.

W przypadku budynków niezabytkowych i mieszanych – państwowe jednostki budżetowe.

Pula środków

Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 nie określa minimalnej ani maksymalnej kwoty dofinansowania projektu dla działania FENX.01.01. 

Warto jednak wspomnieć, że ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 900 000 000 złotych, dzieli się na: nabór konkurencyjny, na który przeznaczono 500 mln zł oraz niekonkurencyjny z budżetem 400 mln złotych.

Warunkiem umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach niekonkurencyjnego sposobu wyboru jest identyfikacja jednostki przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Centralnego Systemu Teleinformatycznego.

Źródła: gov.pl, NFOŚiGW

Fot.: gettysignature/canva.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.