Jak powstaje biogaz, którym mamy zastąpić gaz od Putina?

Jak powstaje biogaz, którym mamy zastąpić gaz od Putina?

Nowoczesne instalacje oferują możliwość efektywnego pozyskiwania biogazu dzięki technologii suchej fermentacji. W obliczu rosyjskiej agresji potrzebujemy więcej rozwiązań, które zastąpią gaz sprowadzany z Rosji. Jak powstaje ekologiczny biogaz z recyklingu? Zobacz film!

Podcast

Biogaz dla każdego

Instalacje BEKON oferują możliwość nowoczesnego i efektywnego pozyskiwania biogazu dzięki korzystaniu z technologii suchej fermentacji.

Produkcja biogazu w suchej fermentacji BEKON odbywa się przez przefermentowanie stałych substratów, takich jak np:

  • bioodpady,
  • odpady ogrodowe,
  • frakcje organiczne z sortowania odpadów,
  • stały nawóz bydlęcy
  • inne odpady organiczne, które można układać w pryzmy.

Pozostałości z fermentacji są kompostowane i następnie zużywane w rolnictwie lub ogrodnictwie. Dzięki temu cykl obiegu substancji odżywczych jest zamknięty w przeciwieństwie do spalania lub magazynowania na składowiskach.

Zobacz, jak działa ta technologia:

Więcej informacji znaleźć można na stronie producenta.

Dlaczego potrzebujemy więcej takich rozwiązań?

Międzynarodowy przemysł przetwarzania odpadów pracuje z wykorzystaniem wydajnych technik i kosztownych systemów. Wymagania w stosunku do tych systemów stale rosną ze względu na kompleksowe strumienie odpadów oraz surowe dyrektywy. Jednocześnie rośnie zrozumienie dla przyjaznego klimatu i korzystnego pod względem kosztów wytwarzania energii a także zrównoważonej gospodarki odpadami.

Na wzrost zapotrzebowania na biogaz ma też obecnie wpływ wojna za naszą wschodnią granicą.

Do Europy nadchodzi częściowa rewolucja biometanowa wymuszona wojną w Ukrainie i sankcjami ekonomiczno-naftowymi, które UE sama nakłada na Rosję. Według ustaleń Komisji Europejskiej z 8 marca 2022 roku biometan ma pokryć w ciągu najbliższych 8 lat 20% obecnie importowanego z Rosji gazu. Kwestia biometanu pojawiła się w unijnym planie odchodzenia od rosyjskich paliw kopalnych.

Chociaż popyt na biometan ze źródeł odnawialnych wzrósł w ciągu pięciu lat o 1000%, to dopiero teraz w obliczu nieuniknionej rezygnacji z dostaw paliw z Rosji UE podkreśliła wagę rozwoju tego sektora energetycznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz artykuł:

źródło: eggersmann-recyclingtechnology.com, na zdjęciu głównym kadr z filmu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.