Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak Ukraina chroni swoją przyrodę?

Jak Ukraina chroni swoją przyrodę?

53 parki narodowe, kilka rezerwatów biosfery i rezerwatów przyrody, liczne ogrody dendrologiczne i wiele pomników przyrody. Ukraina może pochwalić się dużą różnorodnością krajobrazu i miejscami, gdzie można spotkać rzadkie gatunki zwierząt, a nawet dzikie bizony, zebry i antylopy. I chociaż kraj nie może pochwalić się dużym zalesieniem, chroni przyrodę m.in. tworząc nowe parki narodowe.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Na zielonej Ukrainie

Jeśli chodzi o samo ukształtowanie terenu większość kraju leży na południowo-zachodnich obrzeżach Niziny Wschodnioeuropejskiej i wyróżnia się płaskim i pagórkowatym ukształtowaniem. Góry wznoszą się tylko na południu (Góry Krymskie) i zachodzie (Karpaty Ukraińskie).

Spotkamy tu wiele unikalnych miejsc przyrodniczych, w których żyją rzadko spotykane gatunki zwierząt. Na terenach leśnych przebywają łosie, dziki, jelenie, wiewiórki, lisy, wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie. Na stepach natomiast wiewiórki ziemne, chomiki, świstaki. Na wybrzeżach Morza Azowskiego i Czarnego oraz w deltach rzek można spotkać wiele gatunków ptaków i ryb.

Parki Narodowe – powstają i są powiększane

W 2019 roku na mocy decyzji ustępującego prezydenta Petro Poroszenki obszar terenów chronionych na Ukrainie poszerzył się o ponad 80 tys. ha. Powstały aż trzy nowe parki narodowe, a pięć innych zostało powiększonych. Na tym nie koniec. W styczniu tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu i powiększeniu kolejnych (utworzone – Park Narodowy Chołodny Jar, Park Narodowy Kujalnicki – Park Narodowy Puszcza Radziwiłła, powiększone – Park Narodowy Wyżnicki, Park Narodowy Meotyda).

Przypomnijmy, że ostatni park w Polsce powstał 20 lat temu.

Szczególnie wyróżniającym parkiem narodowym jest rezerwat biosfery Askania-Nova. Został założony w XIX wieku i jest najstarszym obszarem chronionym w kraju. W 1984 roku przyznano mu status rezerwatu biosfery UNESCO. Zajmuje powierzchnię 33 tys. hektarów, gdzie 1/3 stanowi dziewiczy step. Żyje tu ponad 3000 gatunków zwierząt (w tym 12 z Europejskiej Czerwonej Listy), które można podziwiać w ich naturalnym środowisku. Spotkamy tu dzikie bizony, zebry czy antylopy.

Ambitne plany zalesiania

Jeśli chodzi o lesistość, Ukraina nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Przez lata rozwijał się tu sektor rolniczo-przemysłowy, w wielu miejscach mieliśmy do czynienia z nielegalną wycinką. Najwięcej lasów znajduje się na północy i północnym zachodzie, z głównymi gatunkami sosny zwyczajnej i dębu. Duże obszary kraju leżą obszarach leśno-stepowych i stepowych, o mniejszym zagęszczeniu drzew, głównie liściastych.

Z danych ONZ z 2015 roku wynika, że Ukraina ma ok. 9,7 mln ha gruntów leśnych, co stanowi 16,7% całkowitej powierzchni gruntów. Tylko 60 tys. ha (0,6%) to lasy pierwotne, 4,7 (49%) mln ha naturalnie odtwarzane, a ponad 50%, 4,9 mln ha przemysłowe. Ukraina zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem powierzchni lasów, ze średnią europejską wynoszącą 27%, lesistość kraju wynosi tylko 15,7%.

Ale i w tym względzie ambicje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego są duże. W 2021 roku mówił o tym, że w ciągu trzech lat zostanie posadzony miliard dodatkowych drzew, a w ciągu dekady zalesione zostanie milion hektarów powierzchni. 27 państw członkowskich UE wyznaczyło skromniejszy cel co najmniej trzech miliardów nowych drzew do 2030 roku.

Stan konfliktu wojennego, w jakim znajduje się obecnie kraj odciśnie swój ślad również na naturze. Pożary, wycieki paliwa czy innych substancji toksycznych, amunicja. Czy przyroda przetrwa tę próbę i odrodzi się na nowo, jak stało się w Czarnobylu?

Źródła: wondersholidays.com, ukraine.com, president.gov.ua, pl.wikipedia.org, www.timbertradeportal.com, bbc.com/news, fot. główne Belinda Fewings/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.