Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak Ukraina chroni swoją przyrodę?

Jak Ukraina chroni swoją przyrodę?

53 parki narodowe, kilka rezerwatów biosfery i rezerwatów przyrody, liczne ogrody dendrologiczne i wiele pomników przyrody. Ukraina może pochwalić się dużą różnorodnością krajobrazu i miejscami, gdzie można spotkać rzadkie gatunki zwierząt, a nawet dzikie bizony, zebry i antylopy. I chociaż kraj nie może pochwalić się dużym zalesieniem, chroni przyrodę m.in. tworząc nowe parki narodowe.

Na zielonej Ukrainie

Jeśli chodzi o samo ukształtowanie terenu większość kraju leży na południowo-zachodnich obrzeżach Niziny Wschodnioeuropejskiej i wyróżnia się płaskim i pagórkowatym ukształtowaniem. Góry wznoszą się tylko na południu (Góry Krymskie) i zachodzie (Karpaty Ukraińskie).

Spotkamy tu wiele unikalnych miejsc przyrodniczych, w których żyją rzadko spotykane gatunki zwierząt. Na terenach leśnych przebywają łosie, dziki, jelenie, wiewiórki, lisy, wilki, niedźwiedzie brunatne, rysie. Na stepach natomiast wiewiórki ziemne, chomiki, świstaki. Na wybrzeżach Morza Azowskiego i Czarnego oraz w deltach rzek można spotkać wiele gatunków ptaków i ryb.

Parki Narodowe – powstają i są powiększane

W 2019 roku na mocy decyzji ustępującego prezydenta Petro Poroszenki obszar terenów chronionych na Ukrainie poszerzył się o ponad 80 tys. ha. Powstały aż trzy nowe parki narodowe, a pięć innych zostało powiększonych. Na tym nie koniec. W styczniu tego roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekrety o utworzeniu i powiększeniu kolejnych (utworzone – Park Narodowy Chołodny Jar, Park Narodowy Kujalnicki – Park Narodowy Puszcza Radziwiłła, powiększone – Park Narodowy Wyżnicki, Park Narodowy Meotyda).

Przypomnijmy, że ostatni park w Polsce powstał 20 lat temu.

Szczególnie wyróżniającym parkiem narodowym jest rezerwat biosfery Askania-Nova. Został założony w XIX wieku i jest najstarszym obszarem chronionym w kraju. W 1984 roku przyznano mu status rezerwatu biosfery UNESCO. Zajmuje powierzchnię 33 tys. hektarów, gdzie 1/3 stanowi dziewiczy step. Żyje tu ponad 3000 gatunków zwierząt (w tym 12 z Europejskiej Czerwonej Listy), które można podziwiać w ich naturalnym środowisku. Spotkamy tu dzikie bizony, zebry czy antylopy.

Ambitne plany zalesiania

Jeśli chodzi o lesistość, Ukraina nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Przez lata rozwijał się tu sektor rolniczo-przemysłowy, w wielu miejscach mieliśmy do czynienia z nielegalną wycinką. Najwięcej lasów znajduje się na północy i północnym zachodzie, z głównymi gatunkami sosny zwyczajnej i dębu. Duże obszary kraju leżą obszarach leśno-stepowych i stepowych, o mniejszym zagęszczeniu drzew, głównie liściastych.

Z danych ONZ z 2015 roku wynika, że Ukraina ma ok. 9,7 mln ha gruntów leśnych, co stanowi 16,7% całkowitej powierzchni gruntów. Tylko 60 tys. ha (0,6%) to lasy pierwotne, 4,7 (49%) mln ha naturalnie odtwarzane, a ponad 50%, 4,9 mln ha przemysłowe. Ukraina zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem powierzchni lasów, ze średnią europejską wynoszącą 27%, lesistość kraju wynosi tylko 15,7%.

Ale i w tym względzie ambicje prezydenta Wołodymyra Zełenskiego są duże. W 2021 roku mówił o tym, że w ciągu trzech lat zostanie posadzony miliard dodatkowych drzew, a w ciągu dekady zalesione zostanie milion hektarów powierzchni. 27 państw członkowskich UE wyznaczyło skromniejszy cel co najmniej trzech miliardów nowych drzew do 2030 roku.

Stan konfliktu wojennego, w jakim znajduje się obecnie kraj odciśnie swój ślad również na naturze. Pożary, wycieki paliwa czy innych substancji toksycznych, amunicja. Czy przyroda przetrwa tę próbę i odrodzi się na nowo, jak stało się w Czarnobylu?

Źródła: wondersholidays.com, ukraine.com, president.gov.ua, pl.wikipedia.org, www.timbertradeportal.com, bbc.com/news, fot. główne Belinda Fewings/Unsplash

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.