Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Jak uratować populację pszczół? Zbudować ekologiczną pasiekę

Jak uratować populację pszczół? Zbudować ekologiczną pasiekę

Wiele zawdzięczamy zapylaczom. Jednak z roku na rok ich populacja kurczy się. Co możemy dla nich zrobić oprócz siania łąk kwietnych i niestosowania chemikaliów w rolnictwie? Budować ekodomki dla pszczół i edukować. W akcję włączają się także firmy.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Akcja ratowania pszczół

Zapylacze pełnią w przyrodzie i w rolnictwie rolę pośredników w krzyżowym zapylaniu roślin. W przyrodzie Polski prawie 80% gatunków roślin to gatunki owadopylne. Bez przeniesienia pyłku z pręcików kwiatów na znamiona innych nie doszłoby do krzyżowego zapłodnienia, a więc ani do odpowiedniego owocowania, ani do produkcji nasion ogromnej ilości gatunków – mówił w wywiadzie dla Świata OZE prof. dr hab. Paweł Węgorek.

Sadzenie kwiatów i drzew, to nie tylko krok do poprawy stanu powietrza i zmniejszenia globalnych emisji. 

“Ratujmy pszczoły i rolników” to europejska inicjatywa, która zmierza do stopniowego wycofywania syntetycznych pestycydów z unijnego rolnictwa, a do 2035 roku całkowitego ich wyeliminowania.

Wśród założeń jest też przywrócenie naturalnych ekosystemów na obszarach rolniczych oraz znaczna inwestycja w ekologiczne i agroekologiczne rozwiązania. Akcję ratowania pszczół poparł papież.

Co jeszcze można zrobić dla pszczół?

Fundacja ekologiczna “Pszczoła musi być”, której głównym celem jest ochrona środowiska naturalnego, wspiera zapylaczy na różne sposoby. Niedawno firma Viessmann podjęła współpracę z fundacją, aby stworzyć pszczołom dobre warunki i ochronę. Wspólnie będą kłaść nacisk na działalność informacyjną i edukacyjną w kwestii ekologii i świadomości dotyczącej bioróżnorodności.

Wśród planowanych aktywności Viessmann i fundacji jest np. pomoc w zakładaniu łąk kwietnych, stawianie domków dla owadów. We współpracy z fundacją Veissmann założył również pasiekę ekologiczną na Warmii. Obecnie stoi tu pierwsze pięć drewnianych, lipowych uli, w których zamieszkały pszczele rodziny.

Jak podaje firma, pasieka prowadzona jest w sposób ekstensywny, czyli nie jest nastawiona na pozyskiwanie miodu i cele komercyjne. Celem jest przede wszystkim dobrostan pszczół, umożliwienie im jak najlepszego rozwoju i wprowadzanie do środowiska kolejnych rodzin pszczelich.

Chcesz zbudować sam domek dla pszczół?

Hotel dla owadów można zrobić samemu. Do wyboru mamy proste, minimalistyczne obiekty lub nieco bardziej skomplikowane, fantazyjne wzory i konstrukcje. Hotele np. w formie skrzyń można ustawić na balkonie lub w ogrodzie. Do budowy domu dla zapylaczy można użyć palet lub starych mebli. Ważne, aby obiekty miały daszki, żeby nie wlewała się do nich woda i wyizolowaną podstawę, chroniąca przed wilgocią.

Domek należy ustawiać w miejscu nasłonecznionym, a jego otwory powinny być skierowane na południe lub południowy zachód. Dookoła domu powinny znajdować się rośliny miododajne. Jeżeli ich nie mamy, możemy zasadzić w bardzo prosty sposób łąki kwietne.

źródło: mat. prasowy, pszczolamusibyc.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.