Jaka będzie nowa strategia leśna Unii Europejskiej? Znamy założenia

Nowa strategia leśna zaproponowana przez Unię Europejską zyskała pozytywną opinię organizacji Bioenergy Europe. Według niej lasy i sektor leśny znacznie przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej planowanej do 2050 roku. W raporcie przekazanym Parlamentowi Europejskiemu organizacja zwróciła uwagę na trzy ważne aspekty.

Wszystkie funkcje lasu są równie istotne

Bioenergy Europe promuje zasady zrównoważonego rozwoju, dzięki którym możliwe jest osiąganie ekologicznych, gospodarczych oraz społecznych korzyści z lasów i sektora leśnego. Wysiłki organizacji koncentrują się na osiągnięciu równowagi między ochroną klimatu i bioróżnorodności a produkcją gospodarczą. Podkreślają, że żadna z tych funkcji nie może dominować nad innymi. 

W raporcie organizacja przypomniała, że lasy wspierają sekwestrację dwutlenku węgla. Jednocześnie zaznaczyła, że tylko zdrowe i odporne lasy mogą realizować wszystkie funkcje ekosystemowe. 

Ludzie, miejsca pracy i obszary wiejskie

Lasy pełnią jeszcze jedną istotną rolę – zapewniają miejsca pracy dla wielu osób, a także są skarbnicą dużej ilości dóbr, z których czerpie całe społeczeństwo. 

W raporcie czytamy, że sektor leśny i mu pochodne zapewniają prawie 4 mln ekologicznych miejsc w Europie, głównie zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Z tego względu gospodarka leśna skutecznie zapobiega wyludnianiu tych terenów. 

Bioenergy Europe uważa także, że ochrona i rozwój lasów przyczyni się do trwałej i ekologicznej naprawy gospodarczej w sposób zrównoważony i efektywny pod względem wykorzystania zasobów. 

Ambitne cele i wspólnota

Według Bioenergy Europe strategia leśna UE powinna być ambitna, niezależna i samodzielna. Dodatkowo powinna być odpowiednio dostosowana do prawodawstwa UE. W procesie projektowania strategii leśnej muszą wziąć udział wszystkie państwa członkowskie. 

Plan leśny UE ma pełnić rolę punktu odniesienia i być skarbnicą wiedzy oraz wskazówek dla państw wspólnoty europejskiej.

Źródło: magazynbiomasa.pl