NFOŚiGW wesprze budowę ciepłowni geotermalnej w bazie turystycznej w Białce Tatrzańskiej

Spółka Bania z Białki Tatrzańskiej otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej niemal 3,4 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na budowę ciepłowni geotermalnej, która zasili w ciepło i chłód obiekty tamtejszego Kompleksu Turystycznego Bania. Przedsięwzięcie jest kolejnym przykładem efektywnego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE).

Trwają testy innowacyjnego mobilnego magazynu ciepła

W ramach projektu „Energy storage” AGH w Krakowie, wspólnie z Innogy Polska oraz Geotermią Podhalańską, opracowała i zbudowała prototyp mobilnego magazynu ciepła pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Dzięki niemu możliwy będzie, niezależny od infrastruktury ciepłowniczej, transport ciepła oraz jego zagospodarowanie w miejscach oddalonych od źródła wytwarzania. Funkcjonowanie magazynu oparte jest na materiałach zmiennofazowych, które dzięki przemianom fazowym mogą gromadzić znaczne ilości energii przy bardzo niewielkich zmianach temperatur.

Kalisz będzie poszukiwał ciepła z wód geotermalnych z Energą

Zanim wody geotermalne zostaną wykorzystane do produkcji energii cieplnej konieczne jest zbadanie ich zasobów na terenie miasta. W tym celu Energa oraz władze Kalisza wystosowały list intencyjny o współpracy. W planach jest przeprowadzenie odwiertu poszukiwawczo – rozpoznawczego na terenie Elektrociepłowni Piwonice, której właścicielem jest Energa.