Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Berlin sprawdza, czy może ogrzać ulice geotermią

Berlin sprawdza, czy może ogrzać ulice geotermią

Berlin testuje geotermię i analizuje, czy to odnawialne źródło energii może zostać wykorzystane w ciepłownictwie do ogrzewania miejskiego. Wszystko to, by obniżyć emisję i osiągnąć neutralność klimatyczną.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Niemiecka geotermia

Niemcy nie są liderem w dziedzinie energetyki geotermalnej, pomimo że dysponują ogromnym potencjałem zasobów naturalnych. Do niedawna Niemcy nie dążyły do ​​wykorzystania tego ogromnego potencjału. Elektrownie głębinowe odpowiadają za zaledwie 0,1% ogrzewania i chłodzenia w miksie energetycznym kraju. Także płytka geotermia w postaci gruntowych pomp ciepła zapewnia ogrzewanie budynków w Niemczech. Takich urządzeń jest ponad 420 tys.

Tymczasem wzrasta zainteresowanie wykorzystywaniem złóż geotermalnych do zasilania i ogrzewania. Niemcy postanowili sprawdzić ten potencjał w jednej z dzielnic Berlina Adlershof. Rozpoczną się tutaj badania, których celem jest zintegrowanie systemu z berlińską siecią ciepłowniczą.

W dzielnicy Adlershof zlokalizowanej na obrzeżach stolicy Niemiec, zaimplementowano nowoczesne i ekologicznie technologie dla projektowego “smart city”. Miasteczko zasilane jest energią z instalacji fotowoltaicznych i ogrzewane dzięki pompom ciepła. Technologię dostarcza jeden ze światowych koncernów technologicznych, firma Panasonic.

Berlin i OZE

Badacze chcą zminimalizować ryzyko związane z magazynowaniem ciepła  w warstwach wodonośnych. To rozwiązanie wiąże się jednak z pewnymi barierami, które uniemożliwiają zastosowanie tej technologii na skalę komercyjną. 

Projekt GeoFern Geothermal District Heat Supply in Berlin wkrótce zbada potencjał złóż hydrotermalnych w warstwie wodonośnej.

Za pomocą wierceń i innowacyjnych metod poszukiwawczych, takich jak pasywne pomiary sejsmiczne, GFZ chce uzyskać dokładniejsze dane na temat głębszych warstw znajdujących się pod powierzchnią w pobliżu Berlina.

Obecnie zaplanowane jest wykonanie otworu do głębokości ok. 650 m. 

Główne regiony niemieckiej geotermii, fot. Instytut Geofizyki Stosowanej im. Leibniza 

Transformacja ciepłownicza

Raporty wiodących niemieckich instytutów i agencji podkreślają, że geotermia, jak i pozostałe źródła energii odnawialnej, odegrają znaczącą rolę w transformacji sektora ciepłownictwa. 

jghdX3naOtuuPhTJIXKElPRowaW6IlMbuDksZs9qNG9fFptW3Cd2XoWbhS1A2IkWEubE86NaPKWHDTreoIldPLKu7WVxhAj7LzMiytQmj2 anHgiXR4K5s oc8ta6lPNhdg5McdT
Główne regiony niemieckiej geotermii, fot. Instytut Geofizyki Stosowanej im. Leibniza 

Instytut Geofizyki Stosowanej im. Leibniza (LIAG) szacuje, że Niemcy mogłyby zwiększyć swoją produkcję energii geotermalnej z obecnych 1,2 (TWh) do 100 TWh rocznie.

Niemiecka Agencja Środowiska (UBA) podała, że Niemcy mogliby do 2050 roku korzystać z ponad 50% energii pochodzącej z geotermii.

źródło: thinkgeoenergy.com, cleaneenrgywire.com

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.