Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mszczonów otrzyma 16 mln zł na geotermię. Jak całe miasto zyska na OZE?

Mszczonów

Mszczonów otrzyma 16 mln zł na geotermię. Jak całe miasto zyska na OZE?

Mszczonów, dzięki blisko 16 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW, przeprowadzi modernizację opartego o wody termalne systemu ciepłowniczego. Projekt pozwoli na zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w gminie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Mszczonów z dotacjami na geotermię

Całkowity koszt projektu, który zapewni niezakłóconą, ciągłą pracę miejskiej ciepłowni geotermalnej to 19,5 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze go dotacją w wysokości ok. 6,3 mln zł oraz pożyczką 9,5 mln zł.

Planowany rezultat ekologiczny przedsięwzięcia to dodatkowa zdolność wytwarzania ciepła przez zakład (o 2,32 MWt). Towarzyszyć temu będzie ograniczenie produkcji energii w źródłach zasilanych węglem (o 16 508 GJ/rok). Realizacja inwestycji pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 914 ton/rok.

Przedsięwzięcie będzie wpisywało się w założenia krajowej Polityki Energetycznej Państwa do 2040 roku, która zakłada m.in. intensywny rozwój wykorzystania OZE w Polsce i wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza Polsce. 

Więcej OZE i czystego powietrza

Oba te cele będą integralną częścią inwestycji i zostaną zrealizowane w momencie uruchomienia nowej infrastruktury.

Pozyskiwanie i rozwijanie energii cieplnej czy elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest jednym z naszych priorytetów. Warto podkreślić, że energia geotermalna, choć wymaga dość dużych nakładów, jest  czystym, zeroemisyjnym źródłem.

Przy dobrej wydajności i temperaturze ujęcia
a takie mamy np. w Mszczonowie eksploatacja jest bardzo opłacalna i zwraca się wielokrotnie. Co więcej, nasz krajowy, naturalny zasób energetyczny wód termalnych jest spory powinniśmy nim dysponować w jak najszerszym zakresie – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Mszczonów stanowi dobry przykład miasta, w którym wykorzystanie wód geotermalnych już przyczyniło się do poprawy środowiska. Jestem przekonana, że omawiany dziś projekt to kolejny krok na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców dodaje.

W ramach dofinansowanego przedsięwzięcia w perspektywie do końca września 2023 roku zaplanowano budowę odwiertu geotermalnego Mszczonów GT-1, rekonstrukcję otworu geotermalnego Mszczonów IG-1 i połączenie ich w dublet eksploatacyjno-chłonny.

Jednocześnie nastąpi przebudowa i unowocześnienie systemu grzewczego w mieście.

Mszczonów z ekologiczną energią

Dzięki realizacji projektu pozyskiwane jeszcze efektywniej ciepło, będzie wykorzystywane na potrzeby energetyczne odbiorców na terenie miasta Mszczonowa oraz własne zakładu Geotermii Mazowieckiej. Zeroemisyjna produkcja mocy w zakładzie będzie trwała cały rok – ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych sięgnie 16 508 GJ/rok.

Geotermia Mazowiecka, beneficjent dofinansowania, powstała w 1994 roku z inicjatywy władz samorządowych Żyrardowa. Jej zakład w Mszczonowie, jako trzeci w Polsce, zaczął wydobywać wodę geotermalną w 2000 roku. Aktualnie funkcjonuje w oparciu o układ synchroniczny, wykorzystując energię termalną pozyskiwanych podziemnych wód, gazowe kotły grzewcze oraz system pomp ciepła, zasila miejski system grzewczy.

Instalacja geotermalna w Mszczonowie funkcjonuje w sposób nieprzerwany już od ponad  20 lat. Dostarczyła w tym czasie znaczącą ilość czystej odnawialnej energii cieplnej dla mieszkańców miasta.

– Program „Polska Geotermia Plus”, z którego finansowany jest dzisiejszy projekt w Mszczonowie, to jeden z dwóch programów priorytetowych umożliwiających finansowanie tego typu inwestycji. W jego nowej odsłonie planowanej na połowę roku będziemy oferować dofinansowania przedsiębiorstwom na działania zwiększające zasoby geotermalne w Polsce – zapowiada Artur Michalski, Wiceprezes NFOŚiGW.

Drugim programem priorytetowym, pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego (JST) oraz związkom JST finansować projekty związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych, jest program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. Nabór w programie jest stale otwarty.

Chcesz wiedzieć więcej o programie? Zobacz artykuł:

źródło: gov.pl/web/nfosigw

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.