50% OZE w ciepłownictwie do 2030 roku? Szanse i wyzwania

Stopniowe odchodzenie od niezbyt ekologicznych paliw kopalnych zachęca do poszukiwania innych, bardziej zielonych rozwiązań. Jednym z nich mogą być odnawialne źródła energii. O szansach i wyzwaniach, które stoją w kolejnych latach przed OZE w branży ciepłownictwa, opowiedział Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Przyszłość energetyki w Polsce

Stopniowe odchodzenie od węgla kamiennego dokonuje się na naszych oczach. Surowiec ten coraz częściej jest wypierany przez odnawialne źródła energii, jednak zmiana podejścia do rodzimej energetyki musi dokonać się na głębszych poziomach. O szczegółach tego procesu opowiedział Jerzy Doliński, reprezentujący Klaster Energii „Górskie Powietrze”.

Ekologia dla każdego – warsztaty centrum edukacyjnego Ekolandia.edu

Centrum edukacyjne Ekolandia.edu specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów przybliżających w przystępny sposób zagadnienia, takie jak segregowanie odpadów czy oszczędzanie wody oraz energii. Równie ciekawe są zajęcia, w czasie których można wziąć udział w sadzeniu szybko rosnącego drzewka „Bubble”. Starsi uczestnicy mogą natomiast spróbować swych sił w warsztatach tworzenia ekologicznych gier lub w warsztatach chemicznych.

W jaki sposób drony mogą być wykorzystywane w energetyce?

– Przede wszystkim bezzałogowce jako nowa technologia, dobrze rokująca na świecie, daje nam ogromne możliwości w zakresie inspekcji sieci wysokiego napięcia dlatego, że mamy możliwość zastosowania bardzo precyzyjnych sensorów pomiarowych, takich jak skanery laserowe, wysokiej rozdzielczości aparaty RGB oraz kamery termowizyjne, które dają wiele możliwości z zakresu wykrywania uszkodzeń elementów konstrukcyjnych – mówi Mateusz Komarek.

Mikrokogeneracja – skojarzona gospodarka elektryczna

Kogeneracja jest procesem technologicznym polegającym na skojarzonym produkowaniu energii elektrycznej i cieplnej. Jedną z odmian tego działania jest mikrokogeneracja, opierająca się na wykorzystywaniu urządzeń średniej oraz małej mocy. Szczegóły powyższego procesu przybliżył Łukasz Lis, pracownik Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.