Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kongres Energetyki Rozproszonej – głos organizacji branżowych

Kongres Energetyki Rozproszonej – głos organizacji branżowych

W dniach 25–26 września 2023 roku na terenie kampusu AGH w Krakowie odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej. KER łączy sprawdzoną formułę spotkań integrujących środowiska branżowe (Fora Energetyki Rozproszonej) z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Merytoryczny program

Program KER został opracowany z udziałem Partnerów Merytorycznych, wśród których liczną grupę stanowią wiodące organizacje praktycznie zaangażowane w proces transformacji energetycznej w Polsce. W ramach sesji 4 pt. „Jak rozwijać energetykę rozproszoną?” ich liderzy wskażą, jak reprezentowane przez nich branże mogą przyczynić się do sukcesu polskiej transformacji energetycznej w kontekście spełnienia podstawowych oczekiwań społeczeństwa, takich jak bezpieczeństwo dostaw i akceptowalne ceny energii, komfort użytkowników oraz czyste środowisko naturalne. 

Grafika art 4 merytoryczni partnerzy 1920x1080 1

Energetyka rozproszona

Uczestnicy sesji 4 podejmą również próbę wypracowania wspólnego stanowiska środowisk rozwijających energetykę rozproszoną w Polsce, tak by zapewnić osiągnięcie synergii działań w rozwiązywaniu najistotniejszych uniwersalnych problemów. Stanowisko będzie zawierało zestaw rekomendacji i postulatów, które zostaną przedstawione podmiotom odpowiedzialnym za politykę energetyczną wyłonionym po wyborach parlamentarnych. Ogłoszenie stanowiska powinno zainicjować dyskusję, która będzie kontynuowana także po zakończeniu KER w ramach prac Obserwatorium Transformacji Energetycznej.

Informacje o wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach KER znajdują się na stronie internetowej kongres.energetyka-rozproszona.pl. Obowiązuje rejestracja.

Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: kongres-er@agh.edu.pl.

Partnerzy Strategiczni:

Alseva

Huawei

Orlen SA

Tauron Dystrybucja

Partnerzy Główni:

Agencja Rozwoju Przemysłu SA

Biogas System SA

Elsta

Geotermia Polska

Grupa Energynat

Hitachi Energy

Miasto Kraków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polski Fundusz Rozwoju

SMA Solar Technology

Województwo Małopolskie

Partnerzy:

Boryszew Energy

ESV Grupa Kapitałowa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Innovation AG

Krakowski Holding Komunalny SA

Phoenix Systems

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Transition Technologies Systems

Patroni Honorowi:

Minister Edukacji i Nauki

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Urząd Regulacji Energetyki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Instytut Energetyki

Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk

Związek Miast Polskich

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Partnerzy Merytoryczni

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

Małopolska Regionalna Grupa ds. Rozwoju Technologii Wodorowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Obserwatorium Transformacji Energetycznej

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.