Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Koniec ścieków w Wiśle!

Koniec ścieków w Wiśle!

W Warszawie powstaje kolektor Wiślany o pojemności odpowiadającej trzynastu basenom olimpijskim.  Wszystko z myślą o ochronie środowiska i polepszeniu jakości życia mieszkańców. Jakie korzyści przyniesie inwestycja realizowana w ramach budowy Centralnego Systemu Zarządzania Siecią Kanalizacji?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Przedsięwzięcie na skalę europejską

Inwestycja zostanie wykonana  metodą mikrotunelingu. Będzie to najdłuższy kanał o takiej średnicy (do 3,2 m) wykonany tą metodą w Polsce. Planowo kolektor będzie miał długość 9,5 km. Można powiedzieć, że jest to przedsięwzięcie na skalę europejską.

Zadaniem kolektora jest transport i retencjonowanie ścieków i wód opadowych przejmowanych z istniejących kolektorów burzowych lewobrzeżnej Warszawy.

Jak podaje MPWiK m. st. Warszawy S.A. „na trasie kolektora znajdzie się około 70 studni rewizyjnych i 10 komór technologicznych. Kolektor będzie posadowiony na głębokości od 6 do 15 m.”

Ochrona środowiska

Eutrofizacja to wzrost żyzności ekosystemów wodnych, przejawiająca się zwiększoną koncentracją związków biogennych (azotu i fosforu), a w następstwie silnym rozwojem fitoplanktonu i roślin wyższych.

Naturalna eutrofizacja może jednak zostać zakłócona i przyspieszona na skutek działalności człowieka. To zjawisko występuje często na terenach zurbanizowanych, a do głównych przyczyn powodujących jej przyspieszenie zalicza się spływy powierzchniowe oraz zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych.

Budowa kolektora będzie miała również znaczący wpływ na ochronę środowiska, bo w szczególności wpłynie na  ograniczenie wprowadzania do wód związków biogennych i ograniczy przyspieszenie eutrofizacji.

Korzyści wynikające z inwestycji

Powstanie kolektora wpłynie przede wszystkim na ograniczenie ryzyka powstawania rozlewisk w trakcie intensywnych opadów deszczu. Znikną więc wszelkie obawy o lokalne podtopienia Warszawy.

Inwestycja da również gwarancję na zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni ścieków poprzez zapewnienie ich równomiernej dystrybucji. Wszystko dzięki uzyskanej pojemności budowanego kolektora odpowiadającej ponad 13 basenom olimpijskim (ok. 50 tys. m3).

Kolektor uszczelni też układ odbioru ścieków i zwiększy pojemność retencyjnej sieci kanalizacyjnej w odpowiedzi na negatywne skutki zmian klimatycznych, np. obfite ulewy i burze.

Firma SUEZ Consulting

Inwestycję wspiera SUEZ Consulting (SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce) pełniąc funkcję inżyniera kontraktu. Firma istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała we Francji ponad 70 lat temu) i należy do francuskiej Grupy SUEZ. Działa aktywnie poprzez konsulting strategiczny i inżynieryjny w sektorze ochrony środowiska, transportu oraz gospodarki komunalnej, budownictwa i przemysłu.

źródło: informacja prasowa, Związki biogenne  a proces eutrofizacji wód goczałkowickiego zbiornika wodnego,Ewa Jachniak

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.