Kraków Airport z innowacją w oczyszczaniu wody

Kraków Airport wzorem lotnisk w Londynie oraz Oslo wprowadza technologię oczyszczania  wód opadowych korzystającą z systemu MBBR (Moving Bed Bioreactor). Pod tym względem jest pionierem w Polsce wśród lotnisk. Projekt ma na celu nie tylko ochronę środowiska, ale także zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektów.

Kraków Airport oraz Veolia Water Technologies podpisali w czerwcu tego roku list intencyjny, który obliguje obie jednostki do opracowania koncepcji skutecznego oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z terenu lotniska przy użyciu MBBR. Co to oznacza w praktyce?

Fotowoltaika od Columbus Energy

Moving Bed Bioreactor – nowa technologia w Krakowie

Wody opadowe będą odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej, a następnie do zewnętrznego naturalnego zbiornika. Instalacja korzysta z opatentowanej, nowoczesnej MBBR.

Proces złóż zawieszonych to w rzeczywistości połączenie technologii osadu czynnego i procesów biologicznych. Zbiorniki zawieszone pracują w trybie ciągłym bez potrzeby wprowadzania płukania. Lekkie kształtki z tworzywa sztucznego utrzymane są w wodzie odpadowej przy użyciu sprężonego powietrza lub mieszania. Ich wprowadzenie umożliwia skuteczniejszy rozwój mikroorganizmów, prowadzi do zwiększenia koncentracji materii biologicznej, a w praktyce zwiększa efektywność i szybkość usuwania zanieczyszczeń.

Próbki wody odpadowej zebrane na terenie lotniska zostaną poddane analizie w laboratorium VWT Anox Kaldnes w Lund w Szwecji. Oba działania wpisują się w realizację celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

foto: krakowairport.pl