Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Krakowska Ekospalarnia odzyska ciepło

Krakowska Ekospalarnia odzyska ciepło

Krakowski Holding Komunalny SA otrzymał decyzję środowiskową, która jest potrzebna do budowy instalacji odzyskującej ciepło ze spalin miejskiej Ekospalarni. Dzięki tej modernizacji placówka zredukuje emisje CO2, obniży temperaturę zanieczyszczeń, zwiększy produkcję energii, a także zmniejszy zużycie wody. 

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Instalacja odzyskiwania ciepła odpadowego

Odpady będące paliwem dla Ekospalarni, zawierają około 35-45% wilgoci. Jej odparowanie pochłania dużą część energii cieplnej, która wraz z parą wodną i spalinami jest bezpowrotnie marnotrawiona. Nowa instalacja ma chłodzić te spaliny oraz odbierać ciepło w procesie kondensacji pary.

Instalacja odzysku ciepła ze spalin to projekt innowacyjny, który pozwoli nam zwiększyć produkcję ciepła w sezonie grzewczym i prądu w ciepłych miesiącach, bez konieczności zwiększenia zużycia paliwa, czyli w przypadku Ekospalarni – odpadów. W Polsce takich instalacji działa kilka, natomiast jest to rozwiązanie dobrze znane w Europie, przede wszystkim w Skandynawiizaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes Zarządu KHK SA.

Korzyści środowiskowe i ekonomiczne

Jakub Bator, dyrektor Ekospalarni, podkreśla, że krakowski obiekt dąży do osiągnięcia korzyści środowiskowych, jak również ekonomicznych:

Stale podnosimy też efektywność energetyczną, chociażby poprzez inwestycje w fotowoltaikę. Staramy się podążać za światowymi trendami i stale się unowocześniać, stąd decyzja o przystąpieniu do realizacji tej inwestycjimówi Bator.

Konkurs i dofinansowanie dla instalacji odzysku ciepła

Ogłoszono już postępowanie konkursowe i Holding prowadzi dialog techniczny z firmami, które się do niego zgłosiły. Spółka chce uzyskać szczegółowe informacje o możliwościach, ograniczeniach technicznych budowy i eksploatacji instalacji oraz o innych uwarunkowaniach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. 

Na zbudowanie instalacji odzyskiwania ciepła, KHK SA złożył wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki do Narodowego Funduszu OChrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 23,8 mln złotych, czyli 85% kosztów kwalifikowanych. 

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.