Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kurs energetyczny – miej realny wpływ na otoczenie

Kurs energetyczny – miej realny wpływ na otoczenie

Energetyka otacza nas ze wszystkich stron. Nasze telefony, komputery, urządzenia RTV i AGD napędzane są prądem. Ponadto przemysł i wszystkie sektory gospodarki (bez wyjątku!) potrzebują stabilnych dostaw energii, aby funkcjonować. Nawet możliwość płatności bezgotówkowych czy korzystania z bankomatów wymaga zasilania. Mało kto z nas wyobraża sobie scenariusz, w którym prądu zaczyna brakować. Potencjalne konsekwencje długotrwałej awarii mogłyby odcisnąć swoje piętno na codziennym funkcjonowaniu obywateli – z ryzykiem niepokojów społecznych włącznie.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Szczególnie ostatnimi czasy bezpieczeństwo energetyczne przebija się do publicznej dyskusji. Dużo mówi się o potrzebie dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii, konieczności uszczelnienia systemu i uodpornieniu go na zewnętrzne zagrożenia.

Energetyka to ogromny przemysł, w którym zatrudnienie znajdują tysiące pracowników. Prawda jest taka, że to właśnie szeregowi pracownicy stanowią podstawę całego systemu. Okazuje się, że zdobycie kwalifikacji niezbędnych do pracy w tym sektorze jest bliższe niż by się mogło wydawać.

Dla przykładu, kurs SEP w Centrum Szkolenia Zawodowego trwa zaledwie jeden dzień. Pozwala on uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV, a przede wszystkim zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną. To z kolei może otwierać przed nami nowe perspektywy zawodowe.

Energetyka – czym jest i jak ją sklasyfikować?

Warto zacząć od samego pojęcia energetyki – jest ono dosyć rozległe. Z definicji zajmuje się ona pozyskiwaniem, przetwarzaniem, gromadzeniem i wykorzystywaniem różnorakich nośników i form energii. Innymi słowy, energetyka pozwala nam nie tylko korzystać ze zdobyczy technologii, ale także realizować podstawowe potrzeby życiowe jak gotowanie czy dostęp do ciepłej wody. Zapoznanie się z planem kursu SEP w Krakowie daje nam obraz tego, jak rozróżniane są poszczególne działy tej dziedziny.

obraz 1

Istnieją trzy zasadnicze grupy, którymi zajmują się podmioty działające w branży energetycznej.

Grupa 1 – sieci i instalacje elektroenergetyczne

Grupa 1 skupia się na energii elektrycznej i pracuje z urządzeniami, które umożliwiają produkcję, konwersję, transfer i użytkowanie prądu. Kurs SEP G1 pozwala uzyskać umiejętności i wiedzę umożliwiające pracę przy sieciach elektroenergetycznych o napięciu przekraczającym 1kV. Ponadto wiedza zdobyta podczas kursu przydaje się podczas utrzymywania ulicznego oświetlenia czy sieci trakcyjnych na torach kolejowych. Ma zatem znaczenie jeśli chodzi o kwestie utrzymania i obsługi transportu miejskiego i międzymiastowego. Świadectwa kwalifikacu=yjne SEP w grpie 1 uprawniają też do obsługi narzędzi kontrolno-pomiarowych, ich zabezpieczania, naprawy i sterowania.

Grupa 2 – wykorzystanie i konwersja energii cieplnej

Grupa druga skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu energii cieplnej. Do urządzeń o tym charakterze zaliczamy wszelkiego rodzaju kotły parowe i wodne, turbiny parowe, a także całą infrastrukturę związaną z odbiorem i wykorzystaniem energii cieplnej. Również urządzenia wentylacji, klimatyzacji, chłodnbicze, ssawy i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW to elementy szkolenia z zakresu G2. Osoba, która ukończy kurs, wraz z certyfikatem otrzymuje też prawo do prowadzenia prac z zakresu kontroli i pomiaru cyrkulacji energii cieplnej oraz ewentualnych korekt czy napraw.

Grupa 3 – systemy i sieci bazujące na napędzie gazowym

Kolejnym aspektem, któym interesuje się energetyka jest obrót energią pozyskiwaną z paliw gazowych. Zwłaszcza ostatnio temat gazu jest odmieniany w mediach przez wszystkie przypadki. Kurs SEP daje możliwość poznania wszystkich zagadnień “okołogazowych” od praktycznej strony. Uwzlędniając wszelkie niuanse technologiczne, uczestnik szkolenia nabywa umiejętność przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozprężania i rozlewania gazu w formie płynnej. Ponadto jest to nauka bezpiecznego gromadzenia zasobów gazowych i gruntowne poznanie całej infrastruktury wykorzystywanej przy produkcji i przesyle energii. Ruch gazu możliwy jest dzięki utrzymywaniu właściwego ciśnienia w rurach – kurs SEP daje opcję zapoznania się z różnymi typami instalacji, o różnym ciśnieniu.

Dla kogo kurs energetyczny?

Kurs organizowany w Centrum Szkolenia Zawodowego to przede wszystkim duża wartość dodana dla osób zainteresowanych energetyką oraz w jakiś sposób myślących o związaniu z nią swojej przyszłości zawodowej. Opanowanie kompleksowej wiedzy i przede wszystkim praktyka, dają podstawę do dalszego planowania kariery w energetyce. Uczestnik ma do wyboru uprawnienia G1, G2 i G3, jak i kursy uwzględniajace wszystkie trzy omawiane wyżej grupy energetyczne.

Dzięki zdobytej wiedzy kursanci zyskują możliwość pracy w różnych zawodach w branży energetycznej. Może to być praca zarówno w firmach przemysłowych, jak i serwisowych. Uprawnienia SEP stanowią pierwszy krok w budowaniu swojej ścieżki w tym stale i prężnie rozwijającym się sektorze.

Co również istotne, przyswojona wiedza może być później wykorzystywana nie tylko do pracy i usług o charakterze komercyjnym. Może też przydać się we wprowadzaniu dogodnych i energetycznie korzystnych rozwiązań w swoim gospodarstwie domowym.

Nie wolno zapominać, że obcowanie z wysokim napięciem czy skomplikowanymi systemami stosowanymi w przemyśle energetycznym bywa niebezpieczne. Z racji tego, że energetyka jest newralgiczną dziedziną gospodarki – obejmuje ją szereg regulacji i wymogów z zakresu BHP. Kurs SEP organizowany przez CSZ oczywiście uwzględnia bezpieczeństwo i higienę pracy.

Jednostka szkoleniowa daje możliwość zdalnego odbycia kursów. Jest to ukłon w stronę osób mieszkających z dala od Krakowa, jak również wszystkich tych, którzy z jakichś względów nie mogą uczęszczać na stacjonarne zajęcia.

Patrząc na rozwój sytuacji, wzrost i kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa i polityki państwa, kurs SEP wydaje się przyszłościową alternatywą. Na pewno warto go uwzględnić rozważając poszukiwanie stabilnej pracy w coraz lepiej płacącej branży.

Dla osób poszukujących swojej drogi tego rodzaju doświadczenie może być bodźcem do wkroczenia w nowy, cokolwiek by nie mówić, fascynujący świat. Na pewno nie warto się na niego zamykać.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.