Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Lasy tropikalne emitują zatrważające ilości CO2

Lasy tropikalne emitują zatrważające ilości CO2

Według najnowszych doniesień ze świata nauki, lasy tropikalne są już na takim poziomie zdegradowania, że zamiast pochłaniać szkodliwe ilości dwutlenku węgla, same je emitują i to na ogromną skalę. Przeprowadzone przez naukowców badania wykazały, że lasy te swoją emisją wynoszącą 425 teragramów rocznie przewyższają już ilość gazów cieplarnianych generowanych w ciągu całego roku przez ruch uliczny w Stanach Zjednoczonych.

750x200 doublebillboard zaproszenie big

To pokazuje, że nie możemy po prostu usiąść. Las nie robi tego, co myśleliśmy, że robi (…). Zwyczajowo drzewa usuwają węgiel z atmosfery, jednak wielkość tych lasów nie wystarcza już do zrekompensowania strat. Ten obszar nie będzie już rynsztokiem – stwierdził Alessandro Baccini, będący jednym z kierowników zespołu badawczego skupiającego uczonych z Boston University oraz Woods Hole Research Center, którego wspólne wyniki powyższych badań zostały opublikowane na łamach czasopisma Science.

Członkowie zespołu podkreślają, że przeprowadzone przez nich pomiary miały o wiele szersze spektrum, niż jakiekolwiek wcześniej badania, także skupiające się na skutkach wszelkiego rodzaju zakłóceń w funkcjonowaniu środowiska naturalnego. Naukowcy wzięli pod lupę także zmniejszanie gęstości roślin oraz odstrzały zwierząt, zwyczajowo powodowane przez wybiórczy wyręb, pożary, suszę oraz polowania. Warto mieć świadomość, że tego typu działania mogą zmniejszyć biomasę do 75%.

Naukowcy nie kryli, że ich zadanie było utrudnione z powodu problemów związanych z właściwym zaobserwowaniem obszaru, który ulega degradacji – choć korony drzew mogą pozornie wydawać się zdrowe, to rzeczywista sytuacja może być diametralnie inna. W związku z tym badacze zestawili ze sobą zdjęcia satelitarne lasów, wykonywane na przestrzeni aż 12 lat, aby prześledzić wszelkie zmiany.

Okazało się, że straty dotknęły każdego kontynentu. Niemal 60% z generowanej przez lasy emisji pochodziło z Ameryki Łacińskiej, gdzie wszak znajduje się Amazonia, największy las na świecie; pozostałe kontynenty generowały już mniejszą emisję: w przypadku Afryki było to 24%, natomiast Azji – 16%.

To szokujące, kiedy patrzy się na te wyniki i mapę występowania zmian – podkreśla Baccini.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.