Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Liczba Stref Czystego Transportu wzrosła o 40%

Liczba Stref Czystego Transportu wzrosła o 40%

W Europie jest już 320 Stref Czystego Transportu, co oznacza, że ich liczba wzrosła o 40% od 2019 roku. Chociaż w innych krajach planowane są już zaostrzenia przepisów regulujących wjazd samochodów spalinowych, w Polsce nadal nie ma żadnych. 

Reklama

Liczba Stref Czystego Transportu wzrosła o 40% 

Według raportu Clean Cities Campaigne Strefy Czystego Transportu (Low Emissions Zone) zostały wprowadzone już w 320 europejskich miastach. To oznacza wzrost o 40% w ciągu trzech lat, a prognozuje się, że do 2025 roku ich liczba może się podwoić. 

Strefy Czystego Transportu są jednym z najskuteczniejszych sposobów radzenia sobie z toksycznym powietrzem w naszych miastach powiedział Oliver Lord, dyrektor Clean Cities Campaigne

Powinniśmy pochwalić przywódców miast, którzy podejmują trudne decyzje o zapewnieniu SCT, abyśmy mogli zmienić powietrze, którym oddychamy i wycofać samochody emitujące zanieczyszczenia

Czas na strefy zerowej emisji

Teraz, gdy badania wyraźnie wskazują na to, że ograniczenie ruchu samochodów spalinowych wpływa korzystnie na jakość powietrza w miastach, planowane są bardziej surowe normy, m.in. wprowadzanie stref zerowej emisji (ZEZ). Do 2030 roku planowanych jest 35 stref wolnych od zanieczyszczeń. 

Ruch samochodowy a jakość powietrza

Strefy Czystego Transportu mają przede wszystkim wpływ na znaczący spadek stężenia dwutlenku azotu NO2 (np. 32% w Madrycie), który jest jednym z głównych składników smogu. Związek ten ma działanie drażniące dla dróg oddechowych, przez co może powodować lub wzmagać ataki astmy. Jest szczególnie niebezpieczny dla osób cierpiących na schorzenia układu oddechowego, w tym przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. 

W 2021 roku Polska przekroczyła dopuszczalny przez UE poziom NO2 – średnia 40 µg/m3 w ciągu roku – w przypadku aż czterech aglomeracji: warszawskiej, krakowskiej, wrocławskiej i górnośląskiej. 

Czy w końcu doczekamy się Stref Czystego Transportu w Polsce?

Możliwość tworzenia stref niskoemisyjnych w Polsce umożliwiła dopiero nowa ustawa o elektromobilności i paliwa alternatywnych. W planach jest już stworzenie SCT w Krakowie i Warszawie.

Według założeń, w pierwszym z tych miast ograniczenia dla samochodów spalinowych miały obowiązywać od 2024 roku na terenie tzw. drugiej obwodnicy. Jednak plany się zmieniły i finalnie nowe zasady poruszania się po Krakowie będą zmienione dopiero z 2026 rokiem, a w projekcie SCT jest aktualnie więcej niewiadomych, niż było. 

Warszawa planuje pełne wdrożenie niskoemisyjnych stref transportu w 2025 roku, aczkolwiek szczegóły projektu są na etapie konsultacji – nie ma dokładnych granic przyszłej SCT, ani konkretnego programu zachęt dla mieszkańców do rezygnacji z wysoko spalinowych pojazdów. 

Źródło: Clean Cities Campaigne, Smoglab

Fot. główna: Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.