Łódzka oczyszczalnia ścieków będzie samowystarczalna

W państwach zachodniej Europy dążenie do energetycznej niezależności odbywa się na dużą skalę. Mowa nie tylko o poszczególnych krajach, ale także ogromnych przedsiębiorstwach, które próbują zapewniać sobie dostęp do własnych źródeł energii elektrycznej, co daje komfort w prowadzeniu interesów. W tym aspekcie Polska ciągle jest uzależniona od paliw kopalnych, w dużej mierze importowanych od zagranicznych partnerów, ale od czasu do czasu pojawiają się ciekawe inwestycje.

Jednym z przykładów takiej inwestycji mogą być działania Grupy Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Obecnie prowadzone są tam prace modernizacyjne elektrociepłowni, która generuje energię elektryczną wykorzystywaną przez oczyszczalnię. Zamontowano w niej dwa nowe agregaty. Dzięki nim możliwe będzie przekształcanie powstałego biogazu na energię elektryczną oraz cieplną, a łódzka oczyszczalnia ścieków stanie się niemalże samowystarczalna energetycznie. Zamontowane agregaty mają łączną moc 2400 kW. Jest to ilość wystarczająca, by przez cały rok kalendarzowy zasilić trzy tysiące gospodarstw domowych.

„Właśnie przyjechały do nas dwa potężne agregaty prądotwórcze. Dzięki nim będziemy w pełni spalać powstały biogaz i dzięki temu produkcja energii elektrycznej wzrośnie nawet do 70 proc. zużycia własnego”, powiedział Marek Iwiński z zarządu GOŚ w Łodzi.

Dzięki modernizacji elektrociepłowni za kwotę 6,2 miliona złotych netto możliwe będzie nie tylko zaspokojenie w 70% własnych potrzeb na energię elektryczną, ale również całego zapotrzebowania na energię cieplną.