Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Małopolska deszczówka, czyli wojewódzki ekokonkurs dla równowagi wodnej

water

Małopolska deszczówka, czyli wojewódzki ekokonkurs dla równowagi wodnej

Jesteśmy świadkami dużych roztopów, a spływająca woda stanowi niekiedy problem, o czym przekonały się niektóre województwa w kraju. A co gdyby taką wodę rozsądnie wykorzystać i zgromadzić na zapas? Dla gminy, która pochwali się ekologicznymi rozwiązaniami, służącymi oszczędności surowców i zrównoważonemu rozwojowi, przygotowano dofinansowanie. Gminy mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie Małopolska deszczówka. Nabór rusza 1 marca i potrwa przez cały miesiąc.

Reklama

Kap, kap, kap, deszówkę łap

W konkursie mogą wziąć udział gminy, mogące poszczycić się rozwiązaniami, które służą gromadzeniu i oszczędzaniu wody, a z tego tytułu będą miały szansę otrzymać dofinansowania od województwa. Pełna nazwa konkursu brzmi „Zasady naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – Małopolska deszczówka”. 

Jeżeli gmina może poszczycić się zbieraniem wody opadowej, zarówno roztopowej, jak i deszczowej, przechwytywaniem jej z obiektów publicznych, np. bibliotek, które są własnością gminy lub zwiększaniem pojemności retencyjnej zbiorników wodnych (odbiorników deszczówki i wody pochodzącej z roztopów) może liczyć na wsparcie Małopolski w zakresie wzmacniania i modernizowania tychże rozwiązań. Małopolska przeznaczyła 450 tys. zł na cele programu.

Dla klimatu liczy się każda kropla

Jak podaje województwo małopolskie, konkurs dotyczący deszczówki ma podkreślać wartość, jaką jest oszczędność i ponowne wykorzystanie naturalnych surowców w obliczu zmian klimatycznych. Woda, jako najcenniejszy surowiec może stać się w przyszłości towarem deficytowym, dlatego trzeba walczyć o każdą jej kroplę. Choć z niedoborami wody stykają się głównie kraje o tropikalnym klimacie, inne kraje, w tym Polska także mają ogromne problemy, wynikające z marnowania zasobów wodnych i niewłaściwego gospodarowania nimi.

Zgromadzona deszczówka powinna być wykorzystana do stworzenia i podlewania zielonej infrastruktury w mieście, błękitnej infrastruktury (ogrody deszczowe, niecki rowów), mycia ulic, podlewania roślin miododajnych i dystrybucji wody do innych celów sanitarnych. 

Ponadto zakłada się, że wdrożenie rozmaitych sposobów oszczędzania i gospodarowania wodą będzie mieć znaczny wpływ na zwiększenie retencji glebowej, łagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego i poprawę jakości w przestrzeni, która służy wszystkim mieszkańcom.

źródło: malopolska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.