Dodatkowa wypłata dla polecających produkty OZE

Zarejestruj się

Małopolska deszczówka, czyli wojewódzki ekokonkurs dla równowagi wodnej

Małopolska deszczówka, czyli wojewódzki ekokonkurs dla równowagi wodnej

Jesteśmy świadkami dużych roztopów, a spływająca woda stanowi niekiedy problem, o czym przekonały się niektóre województwa w kraju. A co gdyby taką wodę rozsądnie wykorzystać i zgromadzić na zapas? Dla gminy, która pochwali się ekologicznymi rozwiązaniami, służącymi oszczędności surowców i zrównoważonemu rozwojowi, przygotowano dofinansowanie. Gminy mogą wziąć udział w wojewódzkim konkursie Małopolska deszczówka. Nabór rusza 1 marca i potrwa przez cały miesiąc.

B1
Reklama

Kap, kap, kap, deszówkę łap

W konkursie mogą wziąć udział gminy, mogące poszczycić się rozwiązaniami, które służą gromadzeniu i oszczędzaniu wody, a z tego tytułu będą miały szansę otrzymać dofinansowania od województwa. Pełna nazwa konkursu brzmi „Zasady naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi – Małopolska deszczówka”. 

Jeżeli gmina może poszczycić się zbieraniem wody opadowej, zarówno roztopowej, jak i deszczowej, przechwytywaniem jej z obiektów publicznych, np. bibliotek, które są własnością gminy lub zwiększaniem pojemności retencyjnej zbiorników wodnych (odbiorników deszczówki i wody pochodzącej z roztopów) może liczyć na wsparcie Małopolski w zakresie wzmacniania i modernizowania tychże rozwiązań. Małopolska przeznaczyła 450 tys. zł na cele programu.

Reklama

Dla klimatu liczy się każda kropla

Jak podaje województwo małopolskie, konkurs dotyczący deszczówki ma podkreślać wartość, jaką jest oszczędność i ponowne wykorzystanie naturalnych surowców w obliczu zmian klimatycznych. Woda, jako najcenniejszy surowiec może stać się w przyszłości towarem deficytowym, dlatego trzeba walczyć o każdą jej kroplę. Choć z niedoborami wody stykają się głównie kraje o tropikalnym klimacie, inne kraje, w tym Polska także mają ogromne problemy, wynikające z marnowania zasobów wodnych i niewłaściwego gospodarowania nimi.

Zgromadzona deszczówka powinna być wykorzystana do stworzenia i podlewania zielonej infrastruktury w mieście, błękitnej infrastruktury (ogrody deszczowe, niecki rowów), mycia ulic, podlewania roślin miododajnych i dystrybucji wody do innych celów sanitarnych. 

Ponadto zakłada się, że wdrożenie rozmaitych sposobów oszczędzania i gospodarowania wodą będzie mieć znaczny wpływ na zwiększenie retencji glebowej, łagodzenie skutków suszy, ograniczenie ryzyka powodziowego i poprawę jakości w przestrzeni, która służy wszystkim mieszkańcom.

źródło: malopolska.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.