Międzynarodowy Dzień Ptaków. QUIZ

Międzynarodowy Dzień Ptaków został ustanowiony już w 1906 roku! W Polsce obchodzony jest od 1932 roku, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, przed jakimi stoją ptaki oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę. Podpowiadamy więc, jak to zrobić! W przygotowanym przez nas quizie możecie również sprawdzić, jak wiele gatunków ptaków znacie. Powodzenia!

Międzynarodowy Dzień Ptaków obchodzony rokrocznie 1 kwietnia, został ustanowiony w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r., do której Polska jako strona przystąpiła w 1932 r. Koordynatorem światowych obchodów tego wyjątkowego święta jest BirdLife International – ogólnoświatowa federacja organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną ptaków. W Polsce jej partnerem jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Fotowoltaika od Columbus Energy
powered by Typeform

Ptaki w Polsce

W Polsce w stanie dzikim żyje 421 gatunków ptaków, z czego 236 jest lęgowych. Pozostałe gatunki, to ptaki u nas zimujące, sporadycznie zalatujące lub migrujące przez teren Polski. Na terytorium naszego kraju żyją przedstawiciele aż 17 rzędów gromad ptaków.

Powodem postępującego zagrożenia ich populacji są przede wszystkim: degradacja gruntów rolnych, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne. Coraz więcej miejsca zajmujemy pod zabudowę, drogi i przemysł, wyrąbujemy stare lasy, osuszamy mokradła, regulujemy rzeki. Zmieniają się też tereny rolnicze – znikają przydrożne aleje drzew, miedze, śródpolne zakrzaczenia i oczka wodne, a mozaikę pól zastępują wielohektarowe monokultury.

Jak możemy pomóc ptakom?

W ten wyjątkowy dzień warto przypomnieć sobie, w jaki sposób możemy na co dzień pomagać ptakom. Z kilku wyjść możemy skorzystać bez względu na miejsce zamieszkania, np. możemy powiesić skrzynkę lęgową, karmnik dla ptaków (pamiętajmy, by robić to jednak tylko zimą) lub poidełko.

Jeśli mamy własny ogród, warto zadbać o obecność owocowych drzew lub krzewów zapewniających ptakom pokarm, wstawić pojemnik lub zaaranżować małe oczko wodne, aby ptaki miały gdzie ugasić pragnienie i zażywać kąpieli. W przypadku przeprowadzania remontu nie zamykajmy wszystkich otworów wentylacyjnych, przestrzeni pod rynnami i dachami – to idealne miejsca lęgowe dla wróbli, ale także gatunków chronionych – jerzyków i pustułek.

Jeśli jesteś świadkiem niszczenia ptasich siedlisk – reaguj! Gdy w takich przypadkach nie jesteś pewien jakie kroki powinieneś podjąć, skorzystaj z Poradnika prawnego opracowanego w ramach projektu Jestem na pTak. Znajdziesz w nim opisane w przystępny sposób regulacje prawne gwarantujące ochronę przyrody i zapobiegające jej niszczeniu a także wzory pism urzędowych, m.in. wzór zawiadomienia o zagrożeniu lęgów ptaków przez prace w budynku.

Źródła: gdos.gov.pl, wiadomosci.radiozet.pl, medianauka.pl