Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

MKiŚ: 214 miejsc nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów w Polsce

MKiŚ: 214 miejsc nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów w Polsce

214 miejsc nielegalnego nagromadzenia odpadów, które mogą stanowić szczególne zagrożenie wyliczyło w Polsce Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na pytania poselskie. Jak z tym problemem zamierza poradzić sobie MKiŚ?

BANER MOBILEB1
Reklama

Burzliwa debata w parlamencie

W piątek Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania posłów zadane podczas 1. posiedzenia Sejmu RP, w trakcie trwania debaty nad expose premiera Tuska, z dn. 12 grudnia 2023.

Podczas dyskusji padły pytania na temat głośnego ostatnimi czasy tematu nielegalnego składowania szkodliwych, toksycznych odpadów na terytorium Polski. Poseł Arkadiusz Sikora z Nowej Lewicy doliczył się istnienia 500 tego typu wysypisk śmieci i wskazał na słabość samorządów w walce z tym problemem. Z kolei poseł Piotr Borys z Platformy Obywatelskiej wskazał konkretnie na miejscowość Głogów (woj. dolnośląskie), w której składowane jest 5 tys. beczek z ostrą chemią.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Nielegalne składowiska to koszt dla wszystkich

Na terenie RP zlokalizowano 214 nielegalnych składowisk odpadów. To dane zebrane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), na które powołuje się MInisterstwo Klimatu i Środowiska. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Warto wspomnieć, że poza oczywistym aspektem zagrożenia i negatywnymi skutkami płynącymi z istnienia tego typu składowisk na środowisko i zdrowie społeczeństwa, istotny jest też aspekt finansowy. A ten robi wrażenie. Przykładowo, koszta unieszkodliwienia toksycznych odpadów w Mysłowicach (woj. śląskie) wyniosły nas, podatników, ponad 44 miliony złotych. 

Jak brzmi rządowa recepta

W odpowiedzi ministerstwa czytamy, że zajęcie się zjawiskiem miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów jest priorytetem nowego rządu, który równocześnie znajduje odzwierciedlenie w umowie koalicyjnej. W związku z tym, na działania w tej sferze zaplanowano zaplanowano około 153 mln zł. Ze względu na rozległą skalę problemu, bowiem kwestia nielegalnych składowisk toksycznych odpadów dotyczy całej Polski, a nie tylko, jak się wydawało przez pewien czas, województw graniczących z Niemcami, wydatkowanie tych środków będzie następowało stopniowo. 

Wsparcie finansowe dla organów administracji przewidziane jest również w ramach utworzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów” w formie dotacji oraz w formie pożyczkowej. 

Samorządom mają także pomóc NFOŚiGW i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które realizują programy mające na celu usuwanie odpadów, a także rekultywację terenów zdegradowanych. 

Źródła: gov.pl, tvn24.pl
Fot.: canva.com/@gettyimages

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.