Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd 5.0 – ostatnia szansa na złożenie wniosku

Mój Prąd 5.0 – ostatnia szansa na złożenie wniosku

22 grudnia kończy się nabór wniosków o dofinansowanie w piątej edycji programu Mój Prąd. Jednak ze złożeniem wniosku nie warto czekać do końca. Program może zostać zamknięty wcześniej z powodu wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę dotacji. Liczba składanych wniosków w ostatnim miesiącu gwałtownie wzrosła. Zgodnie z najnowszymi danymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w budżecie zostało 64 mln zł.

Reklama

Mój Prąd 5.0 – ile środków pozostało w budżecie?

Nabór wniosków o dofinansowanie w tegorocznej edycji Mój Prąd rozpoczął się 22 kwietnia. W październiku (stan na 19.10.2023) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował naszą redakcję, że łącznie złożonych zostało 66808 wniosków na kwotę 654 mln. W ponad miesiąc (stan na 22.11.2023) przybyło ponad 12 tys. nowych wniosków. To wzrost o 18%. W przypadku magazynów energii to wzrost miesiąc do miesiąca o 33%. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się magazyny ciepła i pompy ciepła.

To pokazuje, że Polacy chcą zdążyć z pozyskaniem dofinansowania w tej edycji. Spodziewamy się, że w ostatnim miesiącu ruch może być jeszcze większy.

Wg danych NFOŚiGW ogółem złożono 78917 wniosków na sumę ponad 800 mln złotych.

Największym zainteresowaniem wśród wnioskujących cieszą się instalacje fotowoltaiczne. Na ten cel wnioski złożyło 77555 Polaków. Na drugim miejscu są pompy ciepła (12975 wniosków). Dalej znalazły się magazyny energii (7486 wniosków), magazyny ciepła (4520 wniosków), systemy EMS/HEMS (3554 wniosków) i kolektory ciepła (162 wniosków).

Oficjalne zakończenie programu przypada dokładnie 22 grudnia. Kluczowe zatem jest teraz pytanie – ile środków pozostało w budżecie? I tu NFOŚiGW informuje, że do rozdysponowania mamy jeszcze 68 mln złotych. 

Pozostała kwota to 68 mln zł. Jednak warto uściślić, że jest to kwota bez wniosków, które zostały odrzucone. W kalkulacji wolnych środków nie uwzględniamy wniosków odrzuconych z uwagi na możliwość złożenia odwołania wnioskodawców, które mogą być uznane, a na które należy zabezpieczyć rezerwę. Orientacyjnie – wartość wniosków odrzuconych w trzech naborach programu „Mój Prąd” to 76 mln zł, gdyż Program Priorytetowy Mój Prąd część 1, Program Mój Prąd na lata 2021–2023 obejmuje trzeci, czwarty i piąty nabór plus zgody do naboru czwartego. Gdyby doliczyć kwotę wniosków odrzuconych to w programie Mój Prąd pozostało aż 144 mln zł wyjaśnia nam Ewelina Steczkowska, rzeczniczka prasowa Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

infografika 1

Mój Prąd 5.0 – wysokość i zakres dofinansowania

Mój Prąd 5.0 dedykowany jest prosumentom w nowym systemie net-billing oraz dotychczasowym, którzy zmienili system rozliczania z systemu odpustów na net-billing, którzy zakupili i zamontowali urządzenia maksymalnie do 1 lutego 2020 roku.

NFOŚiGW w tej edycji zaproponował prosumentom nawet do 58 tys. zł maksymalnego dofinansowania. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych.

Dotację mogą otrzymać właściciele instalacji fotowoltaicznej, magazynów energii, magazynów i pomp ciepła, systemów zarządzania HEMS/EMS i kolektorów słonecznych. 

Czy dotacje cieszą się popularnością? Odpowiedzią niech będzie fakt, że podstawowy budżet programu Mój Prąd 5.0 wyczerpał się w niespełna miesiąc od rozpoczęcia naboru. Co ciekawe, to pierwsza edycja z dofinansowaniem na pompa ciepła i liczby pokazują, że 1/4 wniosków jest składanych na ten cel, choć jesteśmy po po boomie na PC.

Zmiany w programie Mój Prąd 5.0

Nowością w stosunku do poprzednich edycji są trzy grupy wnioskodawców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 5.0. Oprócz nowych prosumentów, w najnowszej edycji wniosek mogą złożyć też osoby, które skorzystały z programu w poprzednich latach.

  • Grupa I to osoby składające wniosek po raz pierwszy, które ubiegają się o dotację wyłącznie na panele fotowoltaiczne. 
  • Grupa II to osoby składające wniosek po raz pierwszy, które ubiegają się o dotację na panele fotowoltaiczne i urządzenia dodatkowe. 
  • Grupa III to osoby, które już skorzystały z dotacji w ramach programu Mój Prąd, ale uzupełniły swoją instalację o urządzenia dodatkowe.

Do tej pory osoby, które skorzystały już z dofinansowania do fotowoltaiki (zarówno w ramach poprzednich edycji “Mojego Prądu”, jak i programów takich jak “Czyste Powietrze” czy różnego rodzaju inicjatyw samorządowych), nie mogły ubiegać się o środki z programu “Mój Prąd”. Teraz mogą to zrobić, jeśli uzupełniają instalację PV o urządzenia dodatkowe, magazyny energii lub ciepła, pompy ciepła, systemy EMS/HEMS, kolektory słoneczne

źródło: NFOŚiGW

materiał powstał we współpracy z partnerem: Columbus Energy

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.