Na Podhalu testują magazynowanie i transport ciepła pochodzącego z OZE

Przedsiębiorstwo innogy Polska oraz PEC Geotermia Podhalańska wspólnie z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie zaprojektowało i skonstruowało mobilny magazyn ciepła, wykorzystujący tzw. materiały zmiennofazowe. Rozwiązanie ma umożliwić magazynowanie oraz transport ciepła, które pochodzi ze źródeł OZE, i może być przeznaczone dla różnych grup odbiorców.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Projekt badawczy „Energy Storage”, realizowany od 2015 roku przez innogy Polska we współpracy z AGH w Krakowie oraz Geotermią Podhalańską w Zakopanym, obejmuje działania z zakresu wytwarzania i wykorzystania energii. W jego ramach opracowano i wykonano prototyp mobilnego magazynu zasilanego ciepłem z OZE.

Magazyn tego typu ma umożliwić niezależny od infrastruktury ciepłowniczej transport ciepła oraz jego wykorzystanie w miejscach oddalonych od źródła wytwarzania. Działanie takiego magazynu ciepła opiera się na materiałach zmiennofazowych, które mogą gromadzić duże ilości energii przy małych różnicach temperatur, dzięki zmianie swojego stanu skupienia.

Magazyn poddano pierwszym testom stacjonarnym. W dalszej kolejności ma nastąpić transport ciepła zmagazynowanego w mobilnym magazynie do odbiorców końcowych.

Z uwagi na możliwości elastycznego dopasowania parametrów, takich jak: ilość magazynowanej energii czy czas ładowania magazynu, rynek odbiorców może objąć zarówno odbiorców indywidualnych, jak i małe oraz duże przedsiębiorstwa.

Dodatkowo taki mobilny magazyn energii mógłby mieć zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej bądź w przemyśle, gdzie w procesie produkcyjnym powstają ogromne ilości ciepła odpadowego. Magazyn może spełniać różne funkcje: źródła podstawowego, uzupełniającego lub zapasowego.

W projekcie „Energy storage” podjęła się zadania stworzenia koncepcji mobilnego akumulatora ciepła. Elastyczność rozwiązania umożliwia wykorzystanie takiego akumulatora w przypadku  szerokiego grona odbiorców, również w miejscach o ograniczonym dostępie do infrastruktury ciepłowniczej, jak poinformował rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka.

PEC Geotermia Podhalańska dąży z kolei do redukcji emisji na Podhalu przy wykorzystaniu ciepła wód geotermalnych do ogrzewania budynków jednorodzinnych.

W tym przypadku mobilne magazyny energii umożliwią wykorzystanie ciepła w miejscach, gdzie nie opłaca się podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej. Pomyślne testy oraz w dalszej kolejności rozwój tej technologii mają przynieść wymierne korzyści oraz umożliwić skuteczniejszą walkę z emisją.

Testy mobilnego magazynu energii u odbiorcy końcowego rozpoczęły się w kwietniu br. i mają potrwać kilka miesięcy.