Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Najbardziej zatrute miasta w Polsce – ranking PAS

Najbardziej zatrute miasta w Polsce – ranking PAS

Polski Alarm Smogowy przedstawił rankingi najbardziej zatrutych miast, na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na podium nie ma Krakowa ani innych dużych miast!

BANER MOBILEB1
Reklama

Z badań wynika, że najbardziej zanieczyszczone powietrze znajduje się w małych i średnich miastach. Metropolie są w stanie szybko przeprowadzić wymianę pieców grzewczych oraz wprowadzić odpowiednie regulacje prawne. Znacznie trudniej mają małe miasta, gdzie zdecydowana większość domów jest ogrzewana dzięki “kopciuchom”.

W rankingu PAS opracowano kilka kategorii: miasta z największą ilością dni z przekroczonymi normami zanieczyszczeń, największym stężeniem benzo(a)pirenu z przeliczeniem na ilość wypalonych papierosów przez mieszkańców oraz miasta z największym średniorocznym stężeniu pyłu PM10. Dane przedstawiają stan z 2018 roku.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Niechlubne podium

W przypadku pierwszej kategorii, dopuszczalna ilość dni z przekroczoną ilością pyłu PM10 to 35. W Pszczynie, smog truł mieszkańców przez 125 dni, Rybnik i Wodzisław Śląski przez 110, zaś Nową Rudę przez 107.

Jeśli chodzi o średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w 2018 roku, gdzie normą jest 1 ng/m3 to: w Nowym Targu limit przekroczono 18-krotnie, w Suchej Beskidzkiej i Rybniku 13-krotnie, a w Nowej Rudej 11-krotnie. W przeliczeniu na liczbę wypalonych papierosów, to 1 mieszkaniec Nowego Targu, dziennie pali 22 papierosy, Suchej B. i Rybnika po 16, a Nowej Rudej 13 papierosów. W jednej paczce znajduje się 20 sztuk.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

W ostatniej kategorii, czyli z najwyższym przekroczeniem średniorocznego stężenia pyłu PM10, ranking otwiera Pszczyna z 55µg/ m3, Rybnik – 51 µg/ m3 i Myszków – 49 µg/ m3. Próg normy wynosił 40 µg/ m3. Co ciekawe, Kraków, który zwykł uchodzić za stolicę smogu, w rankingu znalazł się na 15 miejscu, pod listą mniejszych miast. Jego wynik wyniósł 42, 3 µg/ m3.

Mały Godów vs “goliatowy” Kraków

Problem czystości powietrza zaczyna coraz bardziej dotyczyć mieszkańców małych miejscowości. Przykładowo, Godów z 1922 mieszkańcami ma powietrze o wyższym średniorocznym stężeniu pyłów PM10 niż Kraków czy Katowice (771 000 i 302 000 mieszkańców). Pyły oddawane przez piece i kotły grzewcze spalające węgiel odpowiadają za połowę emitowanych pyłów PM10 do polskiego powietrza oraz za 84% rakotwórczego benzo(a)pirenu.

Jakość powietrza w naszym kraju podczas sezonu grzewczego jest wciąż dramatyczna – mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego. Niestety, taka sytuacja jest powszechna nie tylko w dziesiątkach polskich miast i miasteczek, w których mierzona jest jakość powietrza, ale również w tysiącach tych, gdzie nie ma stacji pomiarowej. Nasz ranking nie służy temu by piętnować „rekordzistów” ponieważ jesteśmy przekonani, że podobnych miejscowości jest w Polsce tysiące, z tą tylko różnicą, że nikt nie mierzy tam jakości powietrza. – dodaje Guła.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.