Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce

Najgłębszy odwiert geotermalny w Polsce

Pierwszy w Polsce odwiert geotermalny na głębokość 5 tys. metrów, dzięki któremu będzie produkowane ciepło i energia elektryczna powstanie w Szaflarach na Podhalu. Inwestycję dofinansuje NFOŚiGW.

W dniu 3 października 2016 roku, w siedzibie Spółki Geotermii Podhalańskiej podpisana została umowa partnerska pomiędzy Miastem Nowy Targ, Gminą Szaflary, MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. i PEC Geotermią Podhalańską S.A. w sprawie rozwoju sieci ciepłowniczej w kierunku Szaflar i Nowego Targu. Umowę podpisano w obecności Artura Michalskiego wiceprezesa NFOŚiGW oraz poseł na Sejm RP Anny Paluch. Miasto Nowy Targ reprezentował burmistrz Grzegorz Watycha, Gminę Szaflary – wójt Rafał Szkaradziński, MPEC Nowy Targ – przewodniczący Rady Nadzorczej Adam Szkaradziński oraz prezes Grzegorz Ratter, a PEC Geotermia Podhalańska – przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Długosz, prezes Wojciech Ignacok oraz wiceprezes Paweł Kupczak.

Pierwsza tego typu inwestycja w kraju będzie polegała na wykonaniu nowego, czwartego odwiertu – najgłębszego z dotychczasowych, bo sięgającego głębokości, na której temperatura wody wynosi 130 stopni Celsjusza. To umożliwi nie tylko produkcję ciepła, ale i energii elektrycznej. Ciepło z odwiertu trafi do sieci ciepłowniczej Nowego Targu. Obecnie eksploatowane są odwierty z głębokości ok. 3 tys. metrów, gdzie temperatura wody sięga 90 stopni Celsjusza.

Szacowany koszt odwiertu to 50 mln zł, a budowa magistrali ciepłowniczej z Szaflar do Nowego Targu ok. 20 mln zł. Odwierty takie są bardzo kosztowne i również są ryzykowne, stąd też konieczna jest interwencja państwa, w tym wypadku Narodowego Funduszu, aby wspierać tego typu inwestycje. To będzie pierwszy w Polsce odwiert na taką głębokość. Taka inwestycja to domena państwa, a nie samorządu i z tego względu inwestycja musi być finansowana ze środków centralnych – mówi Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

W celu rozwoju geotermii w północnym kierunku planowana jest rozbudowa ciepłowni geotermalnej i budowa magistrali w kierunku Szaflar i Nowego Targu, co w przyszłości umożliwi mieszkańcom Nowego Targu i gminy Szaflary skorzystanie z czystej i odnawialnej energii geotermalnej. Ponadto Gmina Szaflary wykona nowy odwiert kierunkowy PGP-4 o głębokości ponad 5,3 km. Planowana inwestycja ma w znaczący sposób zredukować niską emisję i poprawić jakość powietrza w Nowym Targu.

Zgodnie z nowymi założeniami polityki energetycznej Polski – dotyczącymi dywersyfikacji źródeł energii i położeniu akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.