Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Sejm przyjął, Prezydent podpisał „Porozumienie Paryskie”

Sejm przyjął, Prezydent podpisał Porozumienie Paryskie

Sejm przyjął, Prezydent podpisał „Porozumienie Paryskie”

Prezydent podpisał przyjęty przez Sejm rządowy projekt ustawy o ratyfikacji uzgodnionego w Paryżu 12. grudnia 2015 r. porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Porozumienie paryskie wejdzie w życie 4 listopada.

BANER MOBILEB1
Reklama

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podpisał wniosek o ratyfikację Porozumienia paryskiego niespełna dwa tygodnie temu (23 września). W środę projekt ustawy o ratyfikacji porozumienia był przedmiotem obrad Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Spraw Zagranicznych. W czwartek projekt został przyjęty przez Sejm i Senat, następnie podpisany przez Prezydenta RP.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Jak informuje ONZ, porozumienie wejdzie w życie 4 listopada. Do tego była potrzebna ratyfikacja umowy przez 55 krajów odpowiadających za 55 proc. światowych emisji. Z zamieszczonych na stronie ONZ informacji wynika, że tzw. listy ratyfikacyjne złożyły dotąd 75 kraje odpowiadające za 58,82 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych.

Porozumienie przypieczętowała potwierdzona we wtorek przez Parlament Europejski zgoda Unii Europejskiej, która odpowiada za ok. 11 proc. światowych emisji. Ratyfikacja na poziomie UE nie oznacza jednak, że nie będą musiały tego dokonać też państwa członkowskie. Dlatego też ratyfikacja porozumienia przez Polskę była przedmiotem prac Sejmu i Senatu.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Porozumienie paryskie wejdzie w życie przed zaplanowanym na 7-18 listopada kolejnym światowym szczytem klimatycznym w Maroku. Dzięki temu będzie się tam mogło odbyć pierwsze posiedzenie stron, które zaakceptowały umowę i zacznie się praca nad jej implementacją.

Porozumienie paryskie zostało podpisane przez Polskę 22 kwietnia 2016 r. w Nowym Jorku. Szybka ratyfikacja porozumienia stała się kluczowa dla UE w tym Polski, gdy umowę zatwierdzili na początku września dwaj najwięksi emitenci gazów cieplarnianych na świecie – USA i Chiny. Unijni ministrowie ds. środowiska zatwierdzili ratyfikację przez Unię Europejską porozumienia klimatycznego z Paryża w dn. 30.09.16. Decyzja została podjęta w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli.Umowa paryska ma zacząć obowiązywać od 2020 r. Jednym z jej głównych założeń jest zahamowanie wzrostu średniej temperatury globalnej.

Porozumienie paryskie jest pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który faktycznie ma szansę doprowadzić do działań, które zahamują narastanie globalnego ocieplenia. Jednocześnie porozumienie pozostawia stronom swobodę w doborze działań, które pozwolą ten cel osiągnąć, bowiem uwzględnia specyfikę każdego z państw w tym zakresie. Odejście od sztywnych mechanizmów redukcji emisji gazów cieplarnianych na rzecz równoważenia emisji i ich pochłaniania chroni Polskę przed utratą konkurencyjności. Dzięki staraniom polskiej delegacji z Ministerstwa Środowiska do porozumienia udało się dodać zapisy o pochłanianiu CO2 przez lasy i glebę. Takie działanie nie tylko przyczyni się do ograniczenia koncentracji CO2 w atmosferze, ale i pozwoli regenerować układy przyrodnicze, dzięki czemu możemy mieć lepszej jakości glebę, wodę i powietrze, a także ochronimy bioróżnorodność.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.