Naukowcy opracowali efektywną metodę wytwarzania wodoru

Grupa naukowców z Chin opracowała rozpuszczalne w oleju za pomocą prostej metody wtryskowej chalkopirytowe kropki kwantowe. Mogą one przyczynić się do opracowania bardzo efektywnego modelu wytwarzania wodoru.

Zubożenie paliw kopalnych doprowadziło do konieczności przyjęcia zasobów odnawialnych do produkcji paliw. Paliwo wodorowe może zapewnić zerową emisję i jest ono stosowane w komercyjnych pojazdach napędzanych ogniwami paliwowymi, takich jak samochody osobowe. Problem tkwi w tym, by opracować jak najbardziej ekonomiczny sposób wytwarzania wodoru.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wodór można wytworzyć z procesu rozszczepiania wody, wykorzystując energię słoneczną z fotokatalizatorem półprzewodnikowym. Skuteczność danego fotokatalizatora w celu zamiany energii słonecznej w energię chemiczną w znacznym stopniu zależy od absorpcji światła i szybkości między separacją nośników ładunku, a rekombinacją elektronów. Proces opiera się również na modelu fotokatalizatora półprzewodnikowego, który zapewnia wysoką separację nośników i absorpcji. Takie zalety półprzewodnikowych materiałów fotokatalitycznych doprowadziły do ​​ich zastosowania w zrównoważonej produkcji energii.

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie MDPI Nanomaterials na początku marca 2019 r. zespół naukowców z Uniwersytetu Pingdingshan, Uniwersytetu Hunan i Uniwersytetu Zhengzhou w Chinach opisał właściwości fotoelektrokatalityczne (stosowane do wytwarzania wodoru) pasywowanej cynkiem kadmu chalkopirytowej kropki kwantowej z nanodrutami z dwutlenku tytanu, które zostały pokryte nanocząstkami srebra. Zespół zastosował prostą metodę wtrysku na gorąco, aby przygotować rozpuszczalne w oleju kropki kwantowe. Nowe podejście osiągnęło zwiększoną wydajność fotokatalityczną. Zdaniem naukowców takie podejście może zwiększyć transfer ładunku międzyfazowego, oferując w ten sposób wydajne centra reakcji fotokatalitycznych.

Badania zostały sfinansowane przez National Natural Science Foundation of China, Key Research Research Program of the Higher Education Institution w prowincji Henan, Scientific Research Foundation for High-Level Talents of Pingdingshan University oraz Training Program Foundation dla National Project of Pingdingshan University.