Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW: inwestujemy w OZE, geotermia naszym priorytetem

geotermia podhalańska

NFOŚiGW: inwestujemy w OZE, geotermia naszym priorytetem

Finansowanie projektów geotermalnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było głównym tematem spotkania Zarządu NFOŚiGW z dziennikarzami 22 marca br. w Zakopanem. Konferencja prasowa odbyła się przy okazji wyjazdu studyjnego dla mediów do Geotermii Podhalańskiej, której Narodowy Fundusz jest głównym akcjonariuszem.

Reklama

W Zakopanem z przedstawicielami prasy, radia, telewizji i branżowych portali internetowych spotkali się gospodarze wydarzenia: dr Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz jego zastępca Artur Michalski i Andrzej Krysiak – ekspert Narodowego Funduszu, a także reprezentanci PEC Geotermia Podhalańska S.A.: Wojciech Ignacok – Prezes i Paweł Kupczak – Wiceprezes.

Pokazując skalę działalności Narodowego Funduszu, szef instytucji posłużył się konkretami przywołując liczby podpisanych umów o dofinansowanie, a dotychczas było ich: prawie 28 tys. ze środków własnych (1989-2016, łączna kwota: 45,4 mld zł); 1 142 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (łączna kwota: 15,4 mld zł); 90 w ramach ISPA/Fundusz Spójności 2004-2006 (łączna kwota: 11,2 mld zł); 450 jako pozostałe środki zagraniczne (m.in. EFP PHARE, SIDA, SPO WKP; łączna kwota: 0,5 mld zł); 284 z POIiŚ 2014-2020 (łączna kwota: 4,4 mld zł), a dodatkowe 415 to Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i NMF (łączna kwota: 1,1 mld zł).

W sumie w latach 1989-2016 wypłaciliśmy 68 mld zł dofinansowania, z czego ze środków własnych 41 mld zł , a z zagranicznych 26,9 mld zł – podsumował Prezes Kujda.

Przy okazji Prezes Zarządu NFOŚiGW szeroko omówił zaangażowanie instytucji w działania na rzecz poprawy jakości powietrza i tym samym walki ze smogiem, objaśniając, że Fundusz finansuje przedsięwzięcia, których celem jest zmniejszenie: zużycia energii pierwotnej, emisji pyłów (PM2,5 i PM10), emisji CO2, SO2 i NOx oraz wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (elektrownie wiatrowe, źródła geotermalne, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i biogazownie), zmniejszenie zużycia energii w budownictwie sektora publicznego i budynkach mieszkalnych, a także niskoemisyjny lub bezemisyjny transport.

Po obszernym nakreśleniu sytuacji dotychczasowych starań i efektów pracy ekspertów w NFOŚiGW na rzecz ochrony powietrza, dziennikarze wysłuchali wystąpienia Artura Michalskiego, Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW na temat finansowania projektów geotermalnych przez NFOŚiGW.

Geotermia to źródło energii, które jest najczystsze, bezemisyjne, bezodpadowe, nie psuje krajobrazu i nie budzi kontrowersji społecznych – wielokrotnie podkreślał Artur Michalski, który omówił możliwości finansowania badań geologicznych oraz budowania instalacji OZE zarówno ze środków krajowych, jak i unijnych.

Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski przewidującymi dywersyfikację źródeł energii i położenie akcentów na stabilne odnawialne źródła energii, NFOŚiGW wprowadził do swojej oferty możliwość dofinansowania zadań wspierających wykorzystanie energii geotermalnej.

Plany te zakładają również decentralizację gospodarki energią i wprowadzenie tam, gdzie jest to możliwe z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, małych i ekologicznie bezpiecznych systemów energii cieplnej opartych o odnawialne źródła energii, w tym energii geotermalnej.

Na zakończenie konferencji prasowej wywiązała się jeszcze dyskusja na temat planowanych zmian w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dotychczasowej współpracy między Narodowym a wojewódzkimi funduszami. Przedstawiciele NFOŚiGW zgodnie przedstawili stanowisko, że wiele WFOŚiGW-ów funkcjonuje nieefektywnie ponosząc zbyt duże koszty i nie w pełni wykorzystując pieniądze, którymi dysponują na rzecz ochrony środowiska, w tym m.in. nie aplikując o dostępne środki z Narodowego Funduszu.

Wkrótce więcej relacji na temat Geotermii Podhalańskiej. Zachęcamy do codziennego czytania portalu ŚwiatOZE.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.