NFOŚiGW przekaże unijne 241 mln zł na wielką ekologiczną inwestycję Poznania

NFOŚiGW

Szósty etap uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach otrzyma ponad 241 mln zł unijnego wsparcia. Dotację Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże poznańskiej spółce Aquanet. Projekt wart blisko 473 mln zł zakończy się do 2023 r.

Umowę na dofinansowanie wielkopolskiego przedsięwzięcia podpisali 17 października 2017 r. podczas targów POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Wiceprezes Marek Borkowski i Prokurent Andrzej Kazirod ze spółki Aquanet. Projekt o całkowitej wartości 472 782 284,10 zł, będzie dofinansowany kwotą 241 237 943,30 zł w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Inwestycja pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI” będzie realizowana w Poznaniu, Swarzędzu, Luboniu, Mosinie i Czerwonaku, czego efektem będzie polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej umożliwiające przyłączenie 10 207 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, zapewnienie dostaw wody pitnej o odpowiedniej jakości i poprawa funkcjonowania sieci wodociągowej. Planuje się osiągnięcie niezawodnego i w pełni efektywnego funkcjonowania oczyszczalni ścieków, w tym aspekcie zasilania w energię oraz przeróbki osadów (ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania wyniesie 14,30 tys. Mg/rok). W tym celu konieczne będzie wybudowanie 126 km i przebudowanie 6,69 km sieci kanalizacyjnej, a także wybudowanie sieci wodociągowej o długości 2,70 km. Unijne pieniądze – w ramach tego kompleksowego przedsięwzięcia – przeznaczone będą również na przebudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych (Centralnej i Lewobrzeżnej), modernizację stacji uzdatnia wody „Wiśniowa” oraz wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Przedsięwzięcie spółki Aquanet stanowi kolejny, VI etap kompleksowego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach”, realizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013. Dotychczas (w ramach etapów I-V) wypłacono dofinansowanie w sumę ok. 440 mln zł, które zostały przeznaczone m.in. na budowę 200 km nowej kanalizacji i modernizację kolejnych 50 km. Dzięki wsparciu unijnemu zmodernizowano już trzy oczyszczalnie ścieków (Centralną, w Borówcu i w Mosinie) i stację uzdatniania wody w Mosinie. Wybudowano także 4 km sieci wodociągowej i dodatkowe 16 km poddano modernizacji. Projekt przyczynił się do podłączenia 35 788 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

NFOŚiGW o kierunkach odpowiedzialnego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Następny artykuł

Ameren inwestuje w elektrownie wiatrowe i słoneczne w Missouri

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,