Komisja Europejska wyraziła zgodę na niemiecki program wspierania elektromobilności

Władze Niemiec pragną zainwestować około 300 milionów euro na program dofinansowania inwestycji w infrastrukturę służącą do ładowania samochodów elektrycznych. Projekt ten uzyskał zgodę KE – nie został uznany za formę pomocy publicznej i przewiduje się, że pozwoli na wypełnienie luki na niemieckim rynku.

Projekt zakłada zainwestowanie 300 milionów euro w przeciągu czterech lat w rozbudowę istniejących stacji ładowania oraz w budowę nowych instalacji. Jest to element szerszej strategii wspierania i promowania elektromobilności niemieckiego rządu. Pojazdy elektryczne mogą przynieść wymierne korzyści społeczeństwu przez zmniejszenie emisji hałasu i szkodliwych substancji. Niemiecki system wsparcia będzie zachęcać konsumentów i przedsiębiorców do korzystania z pojazdów elektrycznych – mówi o programie Margrethe Vestager, unijny komisarz ds. konkurencji.

Założenia programu przewidują, że prąd wykorzystywany do ładowania pojazdów elektrycznych pochodzić będzie wyłącznie z źródeł odnawialnych. Dzięki temu program, jak zauważyła KE, spełnić będzie dwa cele: wspieranie elektromobilności jak i OZE. Władze Niemiec przewidują, że w ramach programu do toku 2020 powstanie około 15 tysięcy stacji ładowania.

Wsparcie sektora elektromobilności jest nadal konieczne – sektor ten nadal wymaga pewnego „rozruszania” jak zauważają niemieckie władze. Wsparcie ma umożliwić stworzenie optymalnych warunków do dalszego rozwoju tego sektora – już bez państwowych dofinansowań.

Program dofinansowania nie jest jedynym działaniem władz Niemiec. W maju rząd federalny przyjął ustawę dotyczącą programu dopłat i ulg podatkowych dla osób kupujących pojazdy elektryczne. Możliwe będzie do uzyskania nawet 4000 euro w przypadku zakupu samochodu elektrycznego i 3000 w przypadku pojazdu hybrydowego.

Na początku zeszłego roku po niemieckich drogach jeździło ponad 25 tysięcy samochodów elektrycznych i 130 tysięcy hybrydowych. Plan rządu niemieckiego zakłada, że do 2020 roku liczba samochodów elektrycznych wzrosnąć ma do miliona, na łączną liczbę aut oscylującą na poziomie około 45 milionów.