Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła. Kiedy unijne przepisy wchodzą w życie?

Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła

Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła. Kiedy unijne przepisy wchodzą w życie?

UE przyjmuje dyrektywę umożliwiającą obniżenie podatku VAT na usługi i produkty związane z ochroną środowiska. Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła ma pomóc krajom w UE w transformacji transformacji energetycznej. O czym dokładnie mówią unijne przepisy i kiedy można spodziewać się wejścia w życie nowych stawek?

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła

5 kwietnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa nr 2022/542. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą mogły swobodnie stosować stawkę VAT od 0% do 5% dla niektórych produktów i usług, które są zgodne z polityką UE w zakresie ochrony środowiska i zdrowia. Ulga podatkowa obejmie zatem m.in. panele słoneczne, ale także ekologiczne systemy grzewcze. Niższy VAT na panele słoneczne i pompy ciepła ma być metodą na promowanie odnawialnych źródeł energii. 

Mniejszy podatek wpłynąłby na cenę końcową towarów i usług dla osób fizycznych nieodliczających VAT-u. W dyrektywie czytamy:

Aby wesprzeć przejście na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i promować samowystarczalność energetyczną Unii, konieczne jest umożliwienie państwom członkowskim poprawy dostępu odbiorców końcowych do zielonych źródeł energii.

Państwa członkowskie muszą przekazać (unijnemu) Komitetowi ds. VAT informacje o głównych przepisach prawa krajowego oraz warunkach zastosowania obniżonych stawek najpóźniej do dnia 7 lipca 2022 roku.

Przepisy pozwolą na objęcie niższymi stawkami VAT systemów grzewczych (i związanych z nimi usług) spełniających kryteria ochrony środowiska i wydajności. Chodzi o:

  • dostawę i montaż niskoemisyjnych systemów ciepła spełniających standardy emisji ,
  • sieci ciepłownicze i chłodnicze,
  • biogaz wytwarzany z naturalnych surowców,
  • ekologiczne systemy związane z dostawami energii elektrycznej.
  • do dnia 1 stycznia 2030 roku – gaz ziemny i drewno wykorzystywane jako drewno opałowe.

Ulga znajdzie swoje zastosowanie również m.in. w przypadku rowerów (także elektrycznych), świadczenia usług związanych ze ściekami, sprzątaniem ulic, wywozem śmieci i utylizacją odpadów oraz ich recyklingiem.

Kiedy można spodziewać się wejścia w życie nowych przepisów?

Państwa UE muszą opublikować przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie dyrektywy do 31 grudnia 2024 roku. Celem jest możliwość zastosowania nowych stawek podatkowych w krajach członkowskich od 1 stycznia 2025 roku.

Jeśli chcesz zaoszczędzić na zakupie paneli słonecznych, możesz także złożyć wniosek w najnowszym programie dofinansowania “Mój Prąd”:

źródło: eur-lex.europa.eu

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.