Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Mój Prąd 4.0 startuje! Zasady, wniosek, kwota dofinansowania do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła

Mój Prąd 4.0

Mój Prąd 4.0 startuje! Zasady, wniosek, kwota dofinansowania do fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła

15 kwietnia 2022 na stronie programu Mój Prąd 4.0 ukazały się zasady oraz regulamin dofinansowania do fotowoltaiki i magazynów energii. Co wiemy o najnowszej edycji popularnego programu?

BANER MOBILEB1
Reklama

Mój Prąd 4.0 – można już złożyć wniosek

Na oficjalnej stronie programu Mój Prąd 4.0 można już złożyć wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki, magazynów energii, pomp ciepła i systemów HEMS. Wnioski składać można jedynie przez internet – od 15.04.2022 roku do 22.12.2022 roku, lub do wcześniejszego wyczerpania środków. Budżet programu wynosi 350 mln zł (może zostać rozszerzony), a maksymalna kwota dofinansowania – ponad 20 tys.zł. 

Mój Prąd 4.0 – wysokość dofinansowania w programie 

Oferta NFOŚiGW przewiduje, że jeśli wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli wzrośnie do 5 tys. zł. Decydując się na magazyn ciepła otrzymamy kolejne do 5 tys. zł, do magazynu energii do 7,5 tys. zł, a dołączając do tego system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) kolejne do 3 tys. zł. W sumie maksymalna dotacja będzie mogła wynieść do 20,5 tys. zł.

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Mój Prąd 4.0 – kto może ubiegać się o udział w programie?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Z nowej odsłony programu „Mój prąd” będą mogli skorzystać tylko ci, którzy są w nowym systemie, czyli net-billingu.

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama

Prosumenci pozostający w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) mogą przystąpić do programu pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń. Jednym z załączników do wniosku w programie Mój Prąd 4.0 jest potwierdzenie rozliczania energii elektrycznej w nowym systemie net-billingu wydane przez operatora sieci dystrybucyjnej.

Mój Prąd 4.0 – co podlega dofinansowaniu?

Według regulaminu środki otrzymać można na następujące działania:

1) Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie nie obejmuje zwiększenia mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Chodzi zarówno o dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.

2) Zakup i montaż:
– zasobników c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
– zasobników c.w.u z grzałką elektryczną,
– buforów ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny,
– buforów ciepła z grzałką elektryczną,
– buforów ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiących jedno kompletne urządzenie,
– pomp ciepła typu powietrze/woda tj. pomp ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną, np.: zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

3) Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh.

4) Zakup i montaż systemów zarządzania energią HEMS/EMS, wraz z montażem magazynu energii lub ciepła.

1 bbbb
1 ccc
1 ddd

Mój Prąd 4.0 – jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Aby otrzymać dofinansowanie w programie Mój Prąd 4.0 należy złożyć:
– potwierdzenie rozliczania energii elektrycznej w nowym systemie net-billingu wydane przez operatora sieci dystrybucyjnej (OSD),
– zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej wraz z podaniem numeru Punktu Poboru Energii (PPE), potwierdzone przez OSD,
– dla magazynów energii, ciepła i HEMS – protokół odbioru prac od wykonawcy lub oświadczenie dotyczące samodzielnego montażu dodatkowych elementów, potwierdzający montaż i uruchomienie elementów wskazanych do dofinansowania.
– potwierdzenia płatności za elementy wymienione we wniosku o dofinansowanie (faktura lub paragon imienny)
– potwierdzenie pełnomocnictwa, jeśli wniosek nie jest składany osobiście.

Chcesz otrzymać dotację z programu “Mój Prąd 4.0”? Wypełnij formularz kontaktowy. Pomożemy Ci w wyborze firmy oferującej instalacje kwalifikujące się do programu.

https://twojprad.net/

źródło i zdj główne: mojprad.gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.