Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Pół miliarda złotych na energetyczny rozwój Dolnego Śląska

inwestycje w energetykę i oze

Pół miliarda złotych na energetyczny rozwój Dolnego Śląska

Tauron na inwestycje w energetykę i OZE na Dolnym Śląsku w 2021 roku przeznaczył ponad 500 mln złotych. Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej objęła przyłączanie nowych mocy z odnawialnych źródeł energii. Jakie inwestycje realizowane są w tej części Polski?

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Inwestycje w energetykę i OZE

Do sieci Tauron Dystrybucja na Dolnym Śląsku w 2021 roku przyłączono aż 24 979 mikroinstalacji o łącznej mocy blisko 198 MW. Najnowsze informacje Agencji Rynku Energii wskazują, że liczba prosumentów fotowoltaiki w całej Polsce pod koniec lutego 2022 roku wyniosła już 921 538. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w 2022 roku w Polsce będziemy mieć już milion producentów i konsumentów energii słonecznej.  Inwestycje w energetykę i OZE wymuszają konieczność modernizacji lokalnych sieci przesyłowych, także na Śląsku.

– Obecnie na terenie Dolnego Śląska poza standardowymi zadaniami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi realizujemy zadania związane z dostosowaniem sieci do wymagań stawianych przed OSD (operatorów sieci dystrybucyjnych) w związku z dynamicznym rozwojem źródeł OZE. To również wymaga czasu oraz ogromnych środków finansowych – mówi Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

Na terenie województwa planowana jest także budowa nowych farm wiatrowych. Przyłączenie tych elektrowni wiąże się z trwającymi modernizacjami stacji elektroenergetycznej w Oławie i rozdzielni w Kątach Wrocławskich. 

– Poza realizacją dużych zadań infrastrukturalnych i pracami na wysokim napięciu prowadzimy jednocześnie szereg drobnych zadań przyłączeniowych i modernizacyjnych, dedykowanych poszczególnym miejscowościom, ulicom lub pojedynczym klientom. W ubiegłym roku na terenie województwa przyłączyliśmy ponad 11 tys. nowych klientów w grupach przyłączeniowych IV i V (gospodarstwa domowe) i jest to drugi po Małopolsce najprężniej rozwijający się w tym zakresie region mówi prezes Zasina.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej jest nierozerwalnym elementem rozwoju nowych elektrowni dostarczających odnawialne źródła energii.

Zielona energia potrzebuje modernizacji sieci

Na terenie Dolnego Śląska w ubiegłym roku kontynuowane były prace przy budowie jednej z największych w Polsce stacji elektroenergetycznych – Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Pasikurowice. Przebudowa stacji jest niezbędna ze względu na prowadzoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przebudowę rozdzielni 400 kV znajdującą się bezpośrednio przy stacji Taurona. W efekcie poprawi się pewność i niezawodność zasilania aglomeracji wrocławskiej, dla której stacja Pasikurowice stanowi podstawowe zasilanie.

PSE planują także m.in. połączenie przyszłych morskich farm wiatrowych z przemysłem zlokalizowanym na południu Polski, w tym na Śląsku:

– Dolny Śląsk jest obszarem o dużym zróżnicowaniu gospodarczym. Obok bardzo silnej wrocławskiej aglomeracji miejskiej oraz kilku mniejszych miast regionu, mamy na obszarze województwa tereny relatywnie mało zurbanizowane, rolnicze, leśne oraz ważne turystycznie obszary górskie. To wymaga dostosowania sposobu naszego działania i planowania rozwoju sieci energetycznej, zgodnie ze specyfiką i potrzebami rozwojowymi tych obszarów. Przede wszystkim jednak z konkretnymi potrzebami przyłączeniowymi klientów mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia.

W Polsce wciąż przybywa nowych źródeł odnawialnych źródeł energii. Dziś Tauron dysponuje dziewięcioma elektrowniami wiatrowymi o łącznej mocy ponad 380 MW, 34 elektrowniami wodnymi o mocy 132 MW oraz trzema elektrowniami fotowoltaicznymi o mocy 19 MW. Do 2025 roku koncern planuje posiadać 1600 MW mocy zainstalowanej w OZE.

Sieci energetyczne w naszym kraju nie są często przygotowane na przyjęcie nowych źródeł zielonej energii, na co uwagę zwraca także Tauron. Koncern niedawno oddał w Zakopanem do użytku instalację fotowoltaiczną, którą uzupełnia magazyn energii. Spółka chce zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia produkowanej w warunkach przydomowych energii i zużywania jej „na miejscu”.

Magazynowanie energii obok rozwoju sieci to drugi filar transformacji energetycznej w Polsce. Zobacz więcej informacji o projekcie:


źródło: media.tauron.pl/pr, zdj. główne – Canva

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.