1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowa farma fotowoltaiczna w lubuskiem. 8 MW mocy

Nowa farma fotowoltaiczna w lubuskiem. 8 MW mocy

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, otrzymała koncesję na produkcję energii elektrycznej z PV Pasterzowice o mocy 8 MW. Dzięki tej inwestycji zielona energia trafi do blisko 4,5 tys. gospodarstw domowych.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Farma fotowoltaiczna powstała w województwie lubuskim w obrębie miejscowości Pasterzowice na powierzchni ponad 16 ha. Do jej budowy zastosowano panele monokrystaliczne złożone z blisko 15 tys. modułów bifacjalnych o mocy 540 W każdy. Zamontowane panele będą w stanie wyprodukować według szacunków ponad 8000 kWh rocznie.

Projekt PV Pasterzowice został dofinansowany w formie pożyczki preferencyjnej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Realizacja przedsięwzięcia miała bezpośredni wpływ na osiągnięcie celów programu priorytetowego „Energia Plus” w zakresie zmniejszenia negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawy jakości powietrza, głównie poprzez zwiększenie udziału energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 39 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ponad 2540 MW.

Źródło: informacja prasowa – Grupa PGE

Fot. Canva (WichienTep)

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.