Nowa metoda sadzenia drzew w Warszawie

Nowa metoda sadzenia drzew w Warszawie

W wielu polskich miastach pojawia się coraz więcej pozytywnych, ekologicznych inicjatyw. Podczas gdy w Krakowie powstał plan dofinansowania i zagospodarowania zielonych przestrzeni dla mieszkańców, to w Warszawie opracowano nową metodę sadzenia drzew w wymagającej, miejskiej przestrzeni.

Zarząd Zieleni docenił funkcjonalność drzew i postanowił zainwestować w zasadzenie dodatkowych kilku tysięcy drzewek na terenie m.st. Warszawy. W projekcie zwrócono uwagę na dość problematyczne dla roślin środowisko miejskie. W takich warunkach drzewa narażone są na szybsze zamieranie, ponieważ mają dużo gorsze warunki glebowe, wynikające z jej zagęszczenia, a co za tym idzie, dostają mniej tlenu i nie mogą odpowiednio rozwijać korzeni.

Nowa metoda 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo drzew i ustabilizować ich wzrost, Zarząd Zieleni podjął decyzję o zastosowaniu nowych metod zasadzenia. Dendrolodzy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastosowali między innymi system napowietrzający z piasku i żwiru, a także użyli biodegradowalnych pasów i mat. Nowo zasadzone drzewa znajdują się w warszawskim pasie zieleni, a nowa formuła ich sadzenia ma pozytywny wpływ zarówno na same drzewa i glebę, jak i na pieszych, bo mogą oddychać trochę czystszym powietrzem. Zarząd Zieleni jest zadowolony, że nie użył do tych celów ani grama plastiku

Krok 1: 

Przywiezienie drzew w balotach oraz zabezpieczenie ich systemu korzeniowego. 

Krok 2:

Wykopanie dołu sadzeniowego – odpowiednio głębokiego i szerokiego. Dół formuje się na kształt kwadratu. Z kolei misa ma mieć kształt koła.

Krok 3:

Zdjęcie juty, oplatającej odziomek, aby zapobiec powstawaniu chorób grzybowych odziomka.

Krok 4:

Na spód dołu sadzeniowego wysypuje się piasek i żwir – to nowo dodany element, który dostarczy tlen w głębsze partie gleby, czyli studnie napowietrzające.

Krok 5:

Stabilizacja balotu i montaż maty kokosowej lub dodanie drewnianych palików do ustabilizowania.

Krok 6:

Całą konstrukcję zasypuje się ziemią, ale w odpowiedniej formie i ilości. Dodaje się 2% części organicznej i resztę gleby, powoduje to efekt podobny do naturalnego profilu glebowego.

Krok 7:

Po wykonaniu systemu napowietrzającego i stabilizacji bryły korzeniowej usuwa się rury, a organiczne maty kokosowe i pasy z czasem same ulegają biodegradacji.

Krok 8:

Polega na odpowiednim wypełnieniu rowów i pozostawieniu zagłębienia przy krawędzi dołu sadzeniowego. Dosypuje się korę lub zrębki i dba się o zapobieganie nadmiernemu uwilgotnieniu odziomka. Ten sposób sadzenia jest korzystny dla roślin.

Odpowiednia forma sadzenia drzewek pozwoli im zaaklimatyzować się w miejskiej przestrzeni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się zieloną okolicą. Warszawa będzie bardziej eko? Mamy taką nadzieję.

źródło i fotografie: Portal Komunalny