Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowa metoda sadzenia drzew w Warszawie

warsaw

Nowa metoda sadzenia drzew w Warszawie

W wielu polskich miastach pojawia się coraz więcej pozytywnych, ekologicznych inicjatyw. Podczas gdy w Krakowie powstał plan dofinansowania i zagospodarowania zielonych przestrzeni dla mieszkańców, to w Warszawie opracowano nową metodę sadzenia drzew w wymagającej, miejskiej przestrzeni.

BANER MOBILEB1
Reklama

Zarząd Zieleni docenił funkcjonalność drzew i postanowił zainwestować w zasadzenie dodatkowych kilku tysięcy drzewek na terenie m.st. Warszawy. W projekcie zwrócono uwagę na dość problematyczne dla roślin środowisko miejskie. W takich warunkach drzewa narażone są na szybsze zamieranie, ponieważ mają dużo gorsze warunki glebowe, wynikające z jej zagęszczenia, a co za tym idzie, dostają mniej tlenu i nie mogą odpowiednio rozwijać korzeni.

Nowa metoda 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo drzew i ustabilizować ich wzrost, Zarząd Zieleni podjął decyzję o zastosowaniu nowych metod zasadzenia. Dendrolodzy z Zarządu Zieleni m.st. Warszawy zastosowali między innymi system napowietrzający z piasku i żwiru, a także użyli biodegradowalnych pasów i mat. Nowo zasadzone drzewa znajdują się w warszawskim pasie zieleni, a nowa formuła ich sadzenia ma pozytywny wpływ zarówno na same drzewa i glebę, jak i na pieszych, bo mogą oddychać trochę czystszym powietrzem. Zarząd Zieleni jest zadowolony, że nie użył do tych celów ani grama plastiku

KSTAR 925x200 PL 1
Reklama

Krok 1: 

Przywiezienie drzew w balotach oraz zabezpieczenie ich systemu korzeniowego. 

CFF Baner poziom mobile CFA 8.02 450 x 250 px 1CFF Baner poziom B3 CFA 8.02 1
Reklama
2xz8afeVw1RhzWRfV9mwGKEQ7fSBNoWytlC5WzbfnejOT v6aXXAr4i96pqtjo0c3L7g57ndZ4cnoQjhaOQZNf

Krok 2:

Wykopanie dołu sadzeniowego – odpowiednio głębokiego i szerokiego. Dół formuje się na kształt kwadratu. Z kolei misa ma mieć kształt koła.

Pra7lkgSb3uGV1WGNnpA2G3U k2mrD0K jx8aF5LAQ3puHSSgE4alccC8lh8GYagGCyDCGo7nqd7FSOwPZohF mf4uXdbLcVcPkESfYlwTAyW2WXuWr986P0VBK6hRoG6tp4Z fL

Krok 3:

Zdjęcie juty, oplatającej odziomek, aby zapobiec powstawaniu chorób grzybowych odziomka.

b38JwsgQUzTScywlT0Y o4Z7b15QRU EI4Nt 5lEGg 1BZap8rAArGV4lOlnYAcvSCR4KrbtOOLrSkd Wz77zT45N5UarwA8q Fi vhowZ0Rdk9 VgaCd2 k43kh3AL8LEi2 zeR

Krok 4:

Na spód dołu sadzeniowego wysypuje się piasek i żwir – to nowo dodany element, który dostarczy tlen w głębsze partie gleby, czyli studnie napowietrzające.

stqmwkf4F 1JsvFNiuoQ00BDMBLzIKUsAmwu6 8 wzQfK3e YtnHbLFPHL6TY9v4MLnp VtWoC3zEJdGBqX1byyodwp GhS6jff3sPYqefUfgrdIjoPCxD2CGQv66 WXej0MB013

Krok 5:

Stabilizacja balotu i montaż maty kokosowej lub dodanie drewnianych palików do ustabilizowania.

SjU

Krok 6:

Całą konstrukcję zasypuje się ziemią, ale w odpowiedniej formie i ilości. Dodaje się 2% części organicznej i resztę gleby, powoduje to efekt podobny do naturalnego profilu glebowego.

HCiyDUaSmIntSebOtJsoxcKwXuTQ3vVVy5EFnbQe86cwoHBV5QkpSHfoleLFJmbVhYVxTpDB5KgIW1SNIyxRivyzhNE4q7hohNPC PUpuo vte5mRS bpGeLKjBuuiQAFWcOGO3n

Krok 7:

Po wykonaniu systemu napowietrzającego i stabilizacji bryły korzeniowej usuwa się rury, a organiczne maty kokosowe i pasy z czasem same ulegają biodegradacji.

Tix7HHcLCFoKhAh6FvHDnmO1M3plmWYrPNRir3X4FvJmE dt26edbKHAY 25309mAL uhQoitfrb05fFOkMHJ6w7Fv0BZD3gCE Z0CYBZzlpaOF JZL1kzH4vTNjCpWDPf1bAEiQ

Krok 8:

Polega na odpowiednim wypełnieniu rowów i pozostawieniu zagłębienia przy krawędzi dołu sadzeniowego. Dosypuje się korę lub zrębki i dba się o zapobieganie nadmiernemu uwilgotnieniu odziomka. Ten sposób sadzenia jest korzystny dla roślin.

Odpowiednia forma sadzenia drzewek pozwoli im zaaklimatyzować się w miejskiej przestrzeni, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się zieloną okolicą. Warszawa będzie bardziej eko? Mamy taką nadzieję.

źródło i fotografie: Portal Komunalny

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.