Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe inwestycje Energi: mała fotowoltaika

Nowe inwestycje Energi: mała fotowoltaika

Grupa Energa, oprócz dużych inwestycji realizuje też cele energetyczne strategii ORLEN 2030, tworząc mniejsze projekty OZE. Wśród nich jest realizacja czterech aktywów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4 MW.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Mniejsze farmy powstają w trzech miejscowościach. Dwie z nich zlokalizowane są w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie), a po jednej w Czernikowie (obok już istniejącego obiektu – woj. kujawsko-pomorskie) i w Przykonie. Dla wszystkich czterech inwestycji NTP (ang. Notice-to-proceed, czyli polecenie rozpoczęcia prac) wydano z końcem marca 2021. Oddanie ich do użytku planowane jest w 2022 roku.

Panele dwustronne

Nowo powstające inwestycje wykorzystywać będą panele bifacjalne, czyli generujące energię ze światła pozyskanego obydwiema stronami instalacji. Rozwiązanie takie wymaga odpowiedniej konstrukcji montażowej i przygotowania powierzchni pod całą instalacją. To konieczne, by uzyskać odpowiedni współczynnik odbijania promieni słonecznych tak, aby spodnia strona paneli mogła je zebrać i przekształcić w energię elektryczną.

Panele bifacjalne, według szacunków, pozwalają uzyskać na 1 MW mocy zainstalowanej o ok. 10 proc. więcej energii elektrycznej, niż panele standardowe. Ponadto, ze względu na wysoką sprawnością konwersji energii i zachowywaną wydajnością pracy, mogą pracować dłużej nawet o 10 lat.

Coraz szersze perspektywy

Obecnie, Energa OZE posiada dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5,4 MW: PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod Gdańskiem. W 2020 roku wyprodukowały łącznie ok. 5 GWh energii, podobnie jak w 2019 roku. Pod koniec ubiegłego roku Energa OZE wydała NTP dla inwestycji w PV Gryf, która budowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 roku Farmy Wiatrowej Przykona. Na tym samym terenie – 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów – powstać mogą też kolejne aktywa OZE o łącznej mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Strategia ORLEN 2030 zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE Grupy ORLEN z 0,5 GW do ponad 2,5 GW.

Źródło: media.energa.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.