Nowe inwestycje w wydobycie ropy i gazu na Alasce

W 31 października tego roku Ryan Zinke, sekretarz spraw wewnętrznych USA, w komunikacie prasowym potwierdził budowę platformy wiertniczej na wodach federalnych u wybrzeży Alaski. Kontrowersyjny plan wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego zostanie wdrożony przez firmę Hilcorp. Projekt pod nazwą Arctic Oil Drilling został już zatwierdzony przez administrację Trumpa.

Całe przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę 9-akrowej sztucznej wysepki i podwodnego rurociągu o długości 5,6 mili. Ekolodzy sprzeciwiający się budowie inwestycji podkreślają, że Morze Beauforta jest bardzo wrażliwe, dlatego może dochodzić do licznych uszkodzeń konstrukcji, a tym samym wycieków paliwa. To z kolei niosłoby tragiczne konsekwencje dla niedźwiedzi polarnych i innych gatunków zamieszkujących Alaskę.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Miyoko Sakashita, dyrektor ds. Oceanów w Centrum Różnorodności Biologicznej, podważa słuszność powierzenia inwestycji koncernowi Holcorp, przypominając, że firma ta nie była w stanie zapobiec wyciekowi gazu w Cook Inlet na Alasce. Przez prawie cztery miesiące uszkodzony rurociąg uwalniał do wody ok. 200 000 metrów sześciennych metanu dziennie.

Wewnętrzne Biuro Zarządzania Oceanem Energii (BOEM) zastosowało rygorystyczny proces oceny oparty na najlepszych i najnowszych dostępnych badaniach naukowych, aby oszacować wpływ projektu Liberty na bezpieczeństwo i środowisko. Plan został warunkowo zatwierdzony dopiero po uwzględnieniu opinii publicznej oraz społeczności North Slope i organizacji plemiennych. W miarę postępu projektu BOEM będzie kontynuował współpracę z Hilcorp, aby zapewnić dostosowanie wszystkich odpowiednich zabezpieczeń.

Warunki zatwierdzenia obejmują: ograniczone wiercenie w strefie węglowodorowej, które może wystąpić tylko w okresach występowania stałego lodu, sezonowe ograniczenia działalności i ruchu statków w celu zmniejszenia potencjalnych zakłóceń działalności wielorybniczej polegającej na połowach wielorybów oraz uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleń od innych państwowych i federalnych agencji.

Po raz kolejny budzący wiele kontrowersji Trump pokazuje, że walka o środowisko naturalne i zatrzymanie zmian klimatycznych nie jest jego priorytetem. Podobnie jak prezydent, administracja Trumpa widzi potrzebę inwestowania w ropę naftową i gaz ziemny.

Amerykańska dominacja energetyczna jest dobra dla gospodarki, środowiska i naszego bezpieczeństwa narodowego” – powiedział Zinke. “Odpowiedzialny przyrost zasobów, szczególnie na Alasce, pozwoli nam wykorzystać energię w dyplomacji, pomagając naszym sojusznikom, co sprawia, że ​​Ameryka będzie silniejsza i bardziej wpływowa na całym świecie.”

Foto: Flickr