Nowe normy jakości węgla – miał węglowy nielegalny

Dziś wchodzą w życie nowe normy jakości węgla. Ustanowił je drogą rozporządzenia Minister Energii w 2018 roku. Normy wykluczają ze sprzedaży detalicznej miał węglowy najniższej jakości.

Muły i miały węglowe nielegalne

Zgodnie z nowo obowiązującymi normami dla paliw stałych, ze sprzedaży detalicznej zostaje wycofany węglowy miał, w którym frakcja popiołu stanowi 28 procent, a frakcja wody 24 proc. Przy tak niskich standardach, dotychczas oszuści mogli mieszać miał z zakazanym odpadem węglowym, czyli mułem oraz flotokoncentratem, a potem sprzedawać go w większych ilościach. Przy nowych ograniczeniach jakościowych, taka mieszanina będzie całkowicie nielegalna.

Polska ogrzewa się węglem

Pomimo działań edukacyjnych, otwartego naboru do programu “Czyste Powietrze” oraz zwiększającego się udziału ogrzewania bezemisyjnego na rynku ciepłowniczym, Polacy nadal ogrzewają domy paliwem stałym. Jak donosi Polski Alarm Smogowy, aż 87 procent węgla stosowanego w ciepłownictwie w całej Unii Europejskiej jest spalanych w samej Polsce. 

Spalanie najgorszych rodzajów węgla to jedna z przyczyn fatalnego stanu powietrza w Polscemówi Andrzej Guła, lider PAS.Od lat Polska pozostaje w czołówce krajów europejskich o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza, a skażenie powietrza rakotwórczym benzo(a)pirenem jest wielokrotnie wyższe niż innych państwach unijnych. Cieszymy się, że nowe regulacje wchodzą w życie – ale jednocześnie apelujemy do Ministra Klimatu o podjęcie dalszych kroków i zaostrzenie przepisów. Będzie ku temu okazja już we wrześniu, kiedy to odbędzie się obowiązkowa weryfikacja norm jakości węgla.

Siarka w paliwach węglowych

PAS dodatkowo podkreśla, że nadal nie ma norm dla paliw do kotłów węglowych 5 klasy. Mogą osiągnąć gwarantowaną niską emisję, jeśli tylko spalają produkt węglowy odpowiednio wysokiej jakości. Dodatkowo powinno dojść do zaostrzenia norm dla zawartości siarki. Obecnie w stosowanym do ogrzewania węglu może znajdować się nawet do 1,7 procent siarki. Eksperci twierdzą, że powinno jej być maksymalnie 0,8 proc. 

Normy dla pelletu

PAS liczy także na unormowanie jakości pelletu drzewnego, drugiego po gazie najbardziej popularnego paliwa, który zastępuje węgiel. Organizacja zwraca uwagę, że mogą w nim znajdować się resztki płyt meblowych czy nawet plastik, które przez spalanie są silnie toksyczne.

Źródło: smoglab.pl