Powołano Wieluński Klaster Energii

Wczoraj (1 lipca) w Wieluniu powołano “Wieluński Klaster Energii”. Zrzeszenie będzie działało w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o OZE. Klaster będzie również przygotowywał projekty wodorowe oraz magazynujące energię. 

Ireneusz Zyska podczas powołania Wieluńskiego Klastra Energii

– Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościachpowiedział wiceminister klimatu, rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

Fotowoltaika od Columbus Energy

Do koordynacji prac klastra włączono Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energetycznym. 

Cele Wieluńskiego Klastra Energii:

Spisano 16 ogólnych celów dla działalności WKE. Wśród nich znajdują się między innymi: 

  • Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
  • Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
  • Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, czy też projektów wodorowych.
  • Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej inteligentnych sieci energetycznych “smart grids”
  • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.

Czym jest Klaster Energii?

Zgodnie z treścią ustawy o OZE, klastrem energii jest porozumienie cywilnoprawne, zawierane przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem jego działalności może być ta związana z sektorem energetycznym – czyli wytwarzanie, równoważenie zapotrzebowanie, dystrybucja czy też obrót energią elektryczną. 

Klaster może działać w ramach sieci o napięciu znamionowym 110 kV. Zazwyczaj jeden klaster funkcjonuje w granicach jednego powiatu. 

Źródło: gov.pl