Powołano Wieluński Klaster Energii

Wczoraj (1 lipca) w Wieluniu powołano “Wieluński Klaster Energii”. Zrzeszenie będzie działało w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów energetycznych służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o OZE. Klaster będzie również przygotowywał projekty wodorowe oraz magazynujące energię. 

Ireneusz Zyska podczas powołania Wieluńskiego Klastra Energii

– Przygotowujemy strategię wodorową, która ma odpowiadać na wyzwania technologiczne zielonej zmiany, której jesteśmy świadkami. Dlatego dzisiejsze powołanie Wieluńskiego Klastra Energii to dobra okazja, żeby porozmawiać o wodorze i jego wykorzystaniu w lokalnych społecznościachpowiedział wiceminister klimatu, rządowy pełnomocnik ds. OZE, Ireneusz Zyska. 

Do koordynacji prac klastra włączono Instytut Jagielloński, think tank zajmujący się sektorem energetycznym. 

Cele Wieluńskiego Klastra Energii:

Spisano 16 ogólnych celów dla działalności WKE. Wśród nich znajdują się między innymi: 

  • Planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
  • Planowanie, wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji wykorzystującej również biomasę i energię zgromadzoną w odpadach komunalnych.
  • Planowanie i realizacja projektów budowy systemów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, czy też projektów wodorowych.
  • Rozwój projektów badawczo-rozwojowych w zakresie rozwoju technologii magazynowania energii elektrycznej inteligentnych sieci energetycznych “smart grids”
  • Kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć w zakresie rozwoju elektromobilności.

Czym jest Klaster Energii?

Zgodnie z treścią ustawy o OZE, klastrem energii jest porozumienie cywilnoprawne, zawierane przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze, a także jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem jego działalności może być ta związana z sektorem energetycznym – czyli wytwarzanie, równoważenie zapotrzebowanie, dystrybucja czy też obrót energią elektryczną. 

Klaster może działać w ramach sieci o napięciu znamionowym 110 kV. Zazwyczaj jeden klaster funkcjonuje w granicach jednego powiatu. 

Źródło: gov.pl