Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowe zasady gospodarowania odpadami budowlanymi

cement

Nowe zasady gospodarowania odpadami budowlanymi

Nowelizacja ustawy o odpadach przewiduje kolejne zmiany dotyczące śmieci na terenie Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadzi regulacje dotyczące wywozu gruzu, gipsu i innych odpadów budowlanych.

CFF OPP Baner poziom mobile450 x 250CFF OPP Baner poziom 6.03.2023 1
Reklama

Wszelkie prace remontowo-budowlane będą musiały uwzględnić wchodzące od stycznia 2021 roku przepisy. Segregowanie śmieci będzie obowiązkowe, a niedostosowanie się do regulacji będzie obciążone grzywną lub aresztem. Nadchodząca zmiana wzbudza wątpliwości przedstawicieli samorządów, którzy twierdzą, że będzie to dodatkowe obciążenie: żmudna oraz ciężka praca, a także wysokie koszty, które będzie generować wynajem odpowiednich kontenerów. 

Do dotychczasowej grupy segregowanych odpadów dojdą płytki ceramiczne, cegły, beton i kamienie. Zmiana w sprawie dotychczasowego gospodarowania odpadami może być podyktowana finansowymi obciążeniami, które Polska musi zapłacić za wcześniejsze niedotrzymanie unijnych obietnic. Według MKiŚ segregacja budowlanych śmieci to podstawa.

Dobrze? Źle? Kto to wie

Mazowieccy eksperci i samorządowcy przewidują, że wdrożona ustawa spowoduje wiele kontrowersji. Na razie nie wiadomo gdzie odpady będą składowane i jak gospodarowanie nimi będzie wyglądać w praktyce. 

Trudno przewidzieć, czy zmienią się dotychczasowe przepisy i prawa do wywozu odpadów wielkogabarytowych. W ramach umowy z MPO w Krakowie do tej pory można było raz w miesiącu oddać dużą ilość odpadów – w tym śmieci pochodzących z remontu. Do tej pory odpady zmieszane – między innymi zabrudzone i ceramiczne – można składować w odpowiednim (czarnym) pojemniku. Zmiany, które przewidziało we wrześniu małopolskie MPO, dotyczyły na razie zmian cen za wywóz śmieci.

wall 3316062 1280

Wydaje się, że zgodnie z dążeniem do gospodarki obiegu zamkniętego nowe regulacje mają służyć uporządkowaniu kwestii związanych z segregacją odpadów. Za odpady z prywatnych domów odpowiadają właściciele, problem może się pojawić w wypadku mieszkańców bloków i osiedli, którzy nie będą mieli gdzie składować odpadów, dopóki nie zabiorą ich odpowiednie służby.

Eksperci zwracają uwagę na limity dostarczania odpadów ustalone przez konkretne gminy.  

Karol Wójcik ze Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami poddaje pod wątpliwość rzetelność niektórych, prywatnych odbiorców odpadów. Każdy z nas w pamięci ma z pewnością widok zagruzowanego terenu i wysypiska w środku lasu. Według Karola Wójcika nie sama zmiana ustawy o odpadach budowlanych jest problematyczna, ale kluczem do rozwiązania problemów jest wyeliminowanie podmiotów, które nie segregują odpadów, nie mają zezwoleń i tworzą dzikie wysypiska.

Kto zatem odpowie za niewywiązanie się z przyszłorocznych regulacji? Zawsze właściciel odpadów. Jak skuteczna i dobra dla środowiska będzie nowa ustawa MKiŚ, okaże się już wkrótce.

Źródło: rp.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.