Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kręta droga do gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce

smieć

Kręta droga do gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce

Dzisiaj odbył się inspirujący webinar Kongres GOZpodarka. W czasie trwania konferencji można było usłyszeć najważniejsze informacje dotyczące polskiej gospodarki obiegu zamkniętego i przyszłości systemu ROP.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Prelegenci omawiali kwestie zrównoważonego rozwoju, stopniowe przejście na odnawialne źródła energii oraz wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego i regulacji ROP. Rozmówcy byli jednogłośni – transformacja energetyczna w Polsce jest obecnie rosnącym trendem, jak i kluczową sprawą dotyczącą nas wszystkich. Jest również priorytetem dla Unii Europejskiej

Kongres gościł między innymi:

  • Marcina Roszkowskiego, Prezesa Instytutu Jagiellońskiego,
  • Sławomira Mazurka, Dyrektora BOŚ Bank,
  • Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydent Miasta Zabrza,
  • Jacka Ozdobę, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
  • Izabelę Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji Dywizji City Solutions, Fortum,
  • Zbigniewa Gryglasa, Wiceministra Aktywów Państwowych,
  • Krystiana Krupę, Eksperta Instytutu Jagiellońskiego

 i innych prelegentów.

Przyszłość GOZ w Polsce

Reprezentant Aktywów Polskich, Zbigniew Gryglas (keynote speech kongresu) rozpoczął panel dyskusji treściwą przemową na temat GOZ. Wiceminister zwrócił uwagę, jak ważne jest gospodarowanie odpadami i ich wielokrotne przetwarzanie. W tym procesie każdy pełni jakąś funkcję – konsument wybiera rodzaj i ilość produktów i to na tym etapie rozpoczyna się już ścieżka gospodarki obiegu zamkniętego. 

GOZ pozwala zmienić dotychczasowe postrzeganie i przeznaczenie odpadów. Ich życie nie kończy się po zużyciu produktu. Zamiast wyrzucać odpady, przerabiajmy je, oddawajmy do recyklingu – powiedział Zbigniew Gryglas.

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego również odniósł się do zjawiska gospodarki obiegu zamkniętego:

Kwestia odpadów jest ściśle związana z innymi sprawami dot. zrównoważonego rozwoju. Efektem końcowym różnych, równolegle podjętych działań ma być zeroemisyjność. Należy znaleźć synergię pomiędzy naszymi wszystkimi działaniami. Wszystko jest połączone, dlatego odpady nie mogą żyć swoim życiem powiedział.

Polska nadal z tyłu w recyklingu

wheelie bin 2270582 1280

Realnym problem związanym z nadmiarem nieprzetwarzanych odpadów jest zjawisko nadprodukcji i nadkonsumpcji. Polska nie radzi sobie dobrze z ponownym wykorzystaniem surowców. Podczas gdy w kraju przetwarzamy 36% odpadów, to unijna średnia wynosi 47%. Mistrzami w recyklingu są Niemcy, które przetwarzają 67% wytworzonych odpadów.

Zarządzanie odpadami w Polsce musi przejść metamorfozę. Recykling powinien odbywać się jak najbliżej źródła, a projekty związane z ROP powinny być ciągle modernizowanepowiedziała Magdalena Dziczek, Członek zarządu, Eko-Pak. 

ROP to przyszłość?

Mariusz Wołosz, Prezydent Miasta Bytom wspomniał, że procesy związane z segregacją odpadów i odpowiedzialnością producentów są złożoną sprawą. Deklaracje na temat ilości odpadów są bardzo wątpliwe – powiedział prezydent. Wspomniał też o problemie związanym z wyrzucaniem śmieci do lasów i terenów zielonych.

Kwestią niezwykle istotną jest też składowanie odpadów. Jeżeli Polska nie znajdzie efektywnych rozwiązań, zapłaci dodatkowe kary za niestosowanie się do unijnych regulacji. Przypomnijmy, że Polska już kilkakrotnie nie spełniła norm w kwestii utylizacji i składowania odpadów uwzględnionych w UE na przestrzeni ostatnich lat.

Jakub Pawłowski z Dziennika Gazeta Prawna rozważał wdrożoną już ideę rozróżniania odpadów ze względu na ich rodzaj (ekologiczne, wielkogabarytowe, elektrośmieci itp.). Każdym rodzajem odpadów, powinny zajmować się inne organy, czy służby miejskie, mówił dziennikarz. 

Piotr Górnik wspomniał, że na rynku jest ogrom technologii, które mogą skutecznie pomóc w efektywnym gospodarowaniu odpadami:

Wykorzystując termiczne przekształcanie odpadów, czy chemiczne obróbki materiałów, musimy uzyskiwać maksymalną ilość surowców – powiedział Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej w Fortum.

Pomimo iż kwestii GOZ prelegenci poświęcili kilka godzin rozmów i przemyśleń, to wiele kwestii pozostaje wciąż otwartych. Kongres GOZpodarka zakończył się, a kwestie związane z programem unijnym dotyczącym opadów, są wciąż do przed nami. Temat ten z pewnością będzie wracał także ze względu na regulacje Europejskiego Zielonego Ładu.

concepts 4966979 1280

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.