1200x628 4
Reklama

Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Nowelizacja Prawa energetycznego. Jest podpis Prezydenta RP

Nowelizacja Prawa energetycznego. Jest podpis Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw z 28 lipca 2023 roku. Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej w obszarze energetyki Europejskiej i zwiększenie konkurencyjności rynku.

CFF OPP 450 250 1CFF baner poziom B3 CFA 8.02
Reklama

Ułatwienia dla odbiorców indywidualnych i przedsiębiorców

Od 2026 roku odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorcy o rocznym zużyciu poniżej 100 tys. kWh, uzyskają dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, co ułatwi wybór tej najkorzystniejszej. Co więcej możliwe będzie skrócenie czasu technicznego zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do 24 godzin, co ma zwiększyć mobilność i elastyczność odbiorców.

Odbiorcy będą mieli także możliwość zawierania umów uwzględniających ceny dynamiczne energii elektrycznej z co najmniej jednym sprzedawcą i każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 tys. odbiorców. Co ważne, odbiorcy będą mieli prawo do otrzymywania informacji na temat korzyści i ryzyk związanych z takimi umowami. Ceny będą odzwierciedlały zmiany cen na rynku hurtowym i zachęcały do oszczędzania energii w godzinach szczytu.
Nowelizacja zakłada też zwiększenie uprawnień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie nadzoru nad rynkiem energetycznym i ochrony praw konsumentów.

Społeczności energetyczne i OZE

Nowe regulacje wprowadzają ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, które będą mogły produkować, magazynować, zużywać i sprzedawać energię ze źródeł odnawialnych na zasadach współdecydowania i współkorzystania. Nowelizacja uwzględnia też prawo odbiorcy do przystąpienia do obywatelskiej społeczności energetycznej przy zachowaniu pełni praw konsumenckich.
Wprowadzony zostanie też mechanizm nierynkowego ograniczania w wytwarzaniu energii z OZE, ograniczenie poboru i wprowadzania energii do sieci przez magazyny energii elektrycznej na polecenie operatorów systemu energetycznego.
Nowelizacja uwzględnia także długo wyczekiwaną przez polskich przedsiębiorców zmianę w zakresie regulacji dotyczących budowy linii bezpośrednich, dzięki której przedsiębiorcy będą mogli w łatwiejszy sposób utworzyć połączenie między jednostką wytwórczą a odbiorczą
Regulacje dotyczą również zmniejszenia obciążenia administracyjnego dla właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW, co ma zachęcić do inwestycji w nowe technologie i modernizację istniejących instalacji.

Centralny system informacji rynku energii

Nowelizacja ustawy wprowadza też przepisy w zakresie partnerskiego handlu energią odnawialną (tzw. peer-to-peer). Zmiany mają objąć także funkcjonowanie centralnego systemu informacji rynku energii (CSIRE), który ma ruszyć w 2025 roku. Centralny System Informacji Rynku Energii będzie służył do przetwarzania informacji rynku energii na potrzeby procesów rynku energii elektrycznej oraz wymiany informacji pomiędzy jego użytkownikami.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych regulacji wchodzących w życie w innym terminie. Więcej informacji na temat nowelizacji prawa energetycznego można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub w Dzienniku Ustaw.

źródło: prezydent.pl, gov.pl

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.