Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

O energii, klimacie i zrównoważonym rozwoju

O energii, klimacie i zrównoważonym rozwoju

O energii, klimacie i zrównoważonym rozwoju

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska oraz Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej wzięli udział w XII Międzynarodowej Konferencji Power Ring. Wydarzenie odbyło się 15 grudnia 2016 roku w Warszawie, a jednym z tematów była rola i miejsce energii w zrównoważonym rozwoju.

Reklama

Podczas otwarcia konferencji minister Jan Szyszko powiedział – Polityka energetyczna jest integralną częścią polityki klimatycznej, która jest narzędziem zrównoważonego rozwoju. Polska przywiązuje ogromną wagę do polityki klimatycznej, czego przykładem może być m.in. realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto oraz organizacja kolejnego szczytu COP – dodał. Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP24 w 2018 roku.

Według ministra Polska swoje bezpieczeństwo energetyczne musi budować na własnych zasobach energetycznych. – Mamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii. Dzięki Porozumieniu paryskiemu zabezpieczyliśmy swoją niezależność w zakresie możliwości prowadzenia polityki klimatycznej na bazie własnych zasobów energetycznych i technologii – powiedział prof. Jan Szyszko

Minister Środowiska podczas wystąpienia nawiązał też do przyjętego niedawno Porozumienia paryskiego, wynegocjowanego równo rok temu. – Pogarszający się dostęp do wody, wzrost emisji CO2, degradacja gleb i lasów, obniżenie produkcji, pustynnienie, głód i migracje – to tylko część występujących zagrożeń. Odpowiedzią na nie może być Porozumienie Paryskie – powiedział minister Jan Szyszko.

Podczas konferencji wiceminister Paweł Sałek zwrócił uwagę na wyzwania energetyczne po 21. konferencji klimatycznej ONZ, która zakończyła się zawarciem Porozumienia paryskiego.  –Porozumienie paryskie kompletnie zmieniło podejście do spraw związanych z ochroną klimatu na świecie. Dzisiaj, w świetle tych zapisów, każde państwo może kształtować swoją politykę klimatyczną i energetyczną w zależności od swoich możliwości oraz swojej specyfiki surowcowej i geograficznej. Ta dobrowolność, własna polityka surowcowa oraz ścieżka osiągnięcia celów polityki klimatycznej i walki ze zmianami klimatu są dla nas bardzo istotne – powiedział wiceminister Sałek.

Wiceminister podkreślił również, że Porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, ale o neutralności klimatycznej. – Polskie bezpieczeństwo energetyczne zależy od węgla, który pozostaje naszym podstawowym surowcem. Jednak nadal powinniśmy inwestować w odnawialne źródła energii i czyste technologie węglowe. Powinniśmy się rozwijać w sposób zrównoważony – powiedział Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

W 2018 r. Polska będzie gospodarzem szczytu klimatycznego COP24. Podczas tej konferencji będziemy chcieli pokazać innym państwom, jak doprowadzić do neutralności emisji, posługując się innowacją oraz techniką wchłaniania CO2 przez glebę i lasy – dodał.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.