Odnawialne Źródła Energii biją rekordy w Wielkiej Brytanii

W 2018 energetyka Wielkiej Brytanii odnotowała kilka rekordów. Ubiegły rok był też wyjątkowo korzystny dla brytyjskiego OZE. Takie informacje opublikował tamtejszy Departament for Business, Energy & Industrial Strategy.

Między innymi udało się pobić rekord całkowitej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej na terenie Wielkiej Brytanii przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Był to wzrost produkcji względem roku 2017 o prawie 12%. W liczbach bezwzględnych jest to skok z 99,3 TWh do 111,1TWh.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Największy wzrost mocy w rozbiciu na poszczególne sektory OZE zanotowała energetyka wiatrowa – przybyło tam nowych turbin o łącznej mocy 1,9 GW. Warto odnotować, że z tej liczby aż 1,2 GW stanowią morskie elektrownie wiatrowe. Instalacje pływające to coraz popularniejsze rozwiązanie na terenie całej Unii Europejskiej.

Na drugiej pozycji jest sektor wykorzystania biomasy – który wzrósł o 1,6 GW. Wysoką lokatę biomasa zawdzięcza głównie modernizacjom elektrowni w Lynemouth oraz jednego z bloków elektrowni węglowej w Drax (która umożliwiła rezygnację z węgla i przejście na paliwo organiczne).

Stosunkowo niewielki wzrost, bo o 0,3 GW, odnotowano w zakresie mocy instalacji fotowoltaicznych na Wyspach.

Wszystkie wspomniane powyżej liczby przełożyły się na zwiększenie udziału OZE w brytyjskim miksie energetycznym o 3,9 % względem roku 2017 i pozwoliły osiągnąć pułap 33,3 % całkowitej produkcji energii. Tym samym Wielka Brytania kontynuuje wieloletnią tendencję wzrostową w zakresie udziału OZE w miksie. Widać też, że trend ten przyśpiesza względem lat ubiegłych, choć poszczególne sektory alternatywnej energetyki nie rozwijają się równomiernie.

Brytyjczycy koncentrują się obecnie na budowie i wdrażaniu pływających instalacji wiatrowych, natomiast słabnie zainteresowanie dużymi obiektami fotowoltaicznymi. Pomimo dysproporcji tempo modernizacji tamtejszej energetyki daje realną szansę na realizację pierwotnych planów brytyjskiego rządu, by do 2050 r. więcej niż 50% energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.