Ogromna produkcja wodoru w Kazachstanie

Niemiecka firma energetyczna Svevind Energy i kazachska spółka Kazakh Invest National Company podpisały porozumienie w sprawie wytwarzania czystego wodoru. Jego produkcja ma być zasilana wyłącznie energią odnawialną.

Zielony wodór

Do produkcji jak dotąd największej zaplanowanej elektrowni wodorowej potrzeba ogromnej ilości energii. Ma ona pochodzić wyłącznie ze źródeł odnaiwalnych – słońca i wiatru. Projekt zakłada budowę farm o łącznej mocy 30 GW. Docelowo będą one zamontowane głównie na terenach stepowych w zachodnim i środkowym Kazachstanie. Celem jest produkcja około 3 milionów ton zielonego wodoru rocznie.

Niska emisja

Koncern Svevind przeanalizował potencjał danych obszarów do produkcji energii. Wstępnie zakład ma produkować 10 GW zielonej energii, a w przyszłości nawet 30 GW. Firma podaje, że wodór zasiliłby rynki euroazjatyckie oraz zostałby wykorzystany lokalnie do produkcji amoniaku, stali czy aluminium. Czas trwania budowy szacuje się na około od trzech do pięciu lat. Przewodniczący zarządu Kazach Invest, Meirzhan Jussupow objaśnia, jaką wartość na rynku ma obecnie zielony wodór:

Energia wodorowa jest bardzo produktywna, zaawansowana technologicznie i wydajna. Ten surowiec energetyczny może być wykorzystany w transporcie, życiu codziennym, energetyce i kolejnictwie.

Kazachstan korzysta z energii odnawialnej w niewielkim procencie – zaledwie 3-4% krajowej energii pochodzi z OZE. Kraj planuje jednak kroczyć w stronę niskiej emisji. Celem jest dojście do 10% do 2030 roku oraz do 50% w 2050 roku. Inwestycja w projekt produkcji wodoru może pomóc krajowi w osiągnięciu miana lidera w tej dziedzinie. Mają pomóc w tym konkurencyjne ceny i niskie koszty produkcji. 

Prognoza na przyszłość

Produkcja wodoru jest ważnym krokiem w kierunku niskoemisyjnej gospodarki. Zwłaszcza w obliczu kryzysu klimatycznego istotne jest obniżenie emisji z sektora energii, transportu drogowego i kolejowego, a także hutnictwa, petrochemii i lotnictwa. Wodór może być zastosowany w każdej z tych dziedzin.

źródło: invest.gov.kz, svevind.se